ვარდნა წაკითხულიდან აზრის გამოტანაში, მეცნიერებასა და მათემატიკაში - საქართველო PISA 2018-ში
ვარდნა წაკითხულიდან აზრის გამოტანაში, მეცნიერებასა და მათემატიკაში - საქართველო PISA 2018-ში

ყველაზე საგრძნობია გაუარესება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით.

უნივერსიტეტების რეიტინგი - 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით
უნივერსიტეტების რეიტინგი - 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით

სიაში ცალკე არის დაჯგუფებული სასწავლებლები, სადაც მიღება 50 სტუდენტზე ნაკლებია.