ევროპულ ბანკებს €114 მილიარდი სჭირდება!
ევროპულ ბანკებს €114 მილიარდი სჭირდება!

ბანკების კაპიტალის გასაზრდელად არსებული სხვადასხვა მეთოდი ორ ძირითად შესაძლებლობამდე დადის: აქტივების გაყიდვა ან შემოსავლების გაზრდა. ევროზონის სავარაუდო რეცესიის პირობებში შემოსავლის…