ანტი-“სილიკონის ველის” სტარტაპი
ანტი-“სილიკონის ველის” სტარტაპი

(სტატია გამოქვეყნებულია Forbes Georgia-ის თებერვლის ნომერში) Apprenda წარმატებით მიიწევს წინ პროგრამისტებისთვის ისეთი პირობების შეთავაზების წყალობით, რომლებსაც ისინი ბეი-არეაზე ვერ მიიღებენ…