დამოუკიდებელი დირექტორები  სტარტაპებში
დამოუკიდებელი დირექტორები სტარტაპებში

როდესაც დამოუკიდებელ დირექტორებზეა საუბარი ძირითადად ფოკუსში ექცევიან საჯარო კომპანიები, მაგრამ ბოლო პერიოდში ვითარება შეიცვალა.