საპენსიო რეფორმა და კორპორაციული მმართველობა
საპენსიო რეფორმა და კორპორაციული მმართველობა

ბოლო ათწლეულების დემოგრაფიული ტენდენციის – სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდისა და ასევე, მოსახლეობის დაბერების პარალელურად, ბევრმა ქვეყანამ გაატარა ან ახლა ატარებს საპენსიო…

თანამედროვე პროფესია - "დამოუკიდებელი დირექტორი"
თანამედროვე პროფესია - "დამოუკიდებელი დირექტორი"

2016 წლის 15 მაისს ძალაში შევიდა ცვლილება საქართველოს კანონში „მეწარმეთა შესახებ“, რომლის მიხედვით კომპანიები, რომელთა ფასიანი ქაღალდები ივაჭრება საფონდო ბირჟაზე,…