რა არის Shared Economy?
რა არის Shared Economy?

Shared Economy (ქართულად ჩემეული თარგმანი „გაზიარებული ეკონომიკა“) ახალი ტერმინია, რომელიც თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. მარტივად რომ…