მედიკამენტებზე ფასების რეგულირების პოლიტიკა: რეკომენდაციები საქართველოსათვის
მედიკამენტებზე ფასების რეგულირების პოლიტიკა: რეკომენდაციები საქართველოსათვის

თამარ აზიკური – ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა, საქართველოს უნივერსიტეტი თენგიზ ვერულავა – მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი   ფარმაცევტული…