საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განვითარების პირველი ნაბიჯები საქართველოში
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განვითარების პირველი ნაბიჯები საქართველოში

ავთანდილ ჯორბენაძე მედიცინის დოქტორი, ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თენგიზ ვერულავა მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი   საზოგადოებრივი…

ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის სისტემა ბრუნდება?
ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის სისტემა ბრუნდება?

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 10-წლიანი გეგმა წარმოადგინა. სტრატეგიულ პრიორიტეტებად დასახელდა: პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება,…

დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) საავადმყოფოს დაფინანსების მეთოდი და 1995 წლის ჯანდაცვის რეფორმები
დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) საავადმყოფოს დაფინანსების მეთოდი და 1995 წლის ჯანდაცვის რეფორმები

დღეს ბევრს საუბრობენ დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (Diagnosis-Related Groups – DRG) საავადმყოფოს დაფინანსების მეთოდზე. დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების მეთოდის წინამძღვრები,…

პირველადი ჯანდაცვის 1995 - 2003 წლების რეფორმები: გამოცდილება და რეკომენდაციები
პირველადი ჯანდაცვის 1995 - 2003 წლების რეფორმები: გამოცდილება და რეკომენდაციები

ავთანდილ ჯორბენაძე მედიცინის დოქტორი, ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თენგიზ ვერულავა მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი პირველადი ჯანდაცვის…

ტელემედიცინა - XXI საუკუნის ჯანდაცვის გამოწვევა
ტელემედიცინა - XXI საუკუნის ჯანდაცვის გამოწვევა

თენგიზ ვერულავა – მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ნიკა ნაროზაშვილი – მაგისტრანტი, მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა,…

რატომ აირჩია საქართველომ 1995 წელს ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევა და არა ზოგადი გადასახადებით დაფინანსება და რატომ არის ევროპა თანამიმდევრული?
რატომ აირჩია საქართველომ 1995 წელს ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევა და არა ზოგადი გადასახადებით დაფინანსება და რატომ არის ევროპა თანამიმდევრული?

ჯანმრთელობის პოლიტიკის ეროვნულმა პლატფორმამ, Forbes HEALTH-მა საინტერესო და მეტად დროული ინიციატივა შემოგვთავაზა, რაც გულისხმობს ექსპერტების შეხედულებებისა და გამოცდილების გაზიარებას ჯანმრთელობის…

COVID-19 ვაქცინაცია და კერძო ბიზნესის გამოწვევები
COVID-19 ვაქცინაცია და კერძო ბიზნესის გამოწვევები

პანდემიის მასშტაბმა დიდი მოთხოვნა გააჩინა ვაქცინებზე და შესაბამისად, გლობალური დეფიციტი. ღია ბაზრის ეკონომიკის ქვეყნებში კერძო ბიზნესი მონაწილეობს ვაქცინების უზრუნველყოფის პროცესში…