ძროხა ღრუბელში
ძროხა ღრუბელში

პროგრამული უზრუნველყოფის სტარტაპების დამფუძნებელთა უმრავლესობა დროის უმეტეს ნაწილს კომპიუტერთან, პროგრამული კოდის ტესტირებაში ატარებს, მატია კოპიჩი კი – ძროხების სადგომში. 25…