ბანკები საქართველოში
ბანკები საქართველოში

ჩვენ მიმოვიხილეთ 2015 წლის საბანკო სექტორის ძირითადი ტენდენციები და მოვლენები, ასევე მსოფლიო ეკონომიკაში განვითარებული ნეგატიური მოვლენების გავლენა საქართველოს საბანკო სექტორზე.…