გულწრფელობა - თანამედროვე მარკეტინგის ამოსავალი წერტილი
გულწრფელობა - თანამედროვე მარკეტინგის ამოსავალი წერტილი

თანამედროვე მარკეტინგის ამოსავალი წერტილი გულწრფელობაა. ის მომდინარეობს მწარმოებლის (ბრენდის) გულწრფელი სურვილიდან, რაღაც განსაკუთრებული* შესთავაზოს სამყაროს. *განსაკუთრებული – გულისხმობს უნიკალურს, გამორჩეულს,…