საპენსიო ასაკის პირების ფინანსური ხელმისაწვდომობა გადაუდებელ ონკო-ჰემატოლოგიურ მომსახურებაზე DRG-მოდელის დანერგვის შემდეგ
საპენსიო ასაკის პირების ფინანსური ხელმისაწვდომობა გადაუდებელ ონკო-ჰემატოლოგიურ მომსახურებაზე DRG-მოდელის დანერგვის შემდეგ

ნებისმიერი სახელმწიფოს ჯანდაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 2022 წელს საქართველოში ამოქმედდა დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG)…

ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაში
ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაში

ავთანდილ ჯორბენაძე – საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი 1993-1999 წლებში, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი 1999-2001 წლებში. თენგიზ ვერულავა – კავკასიის…

მედიკამენტებზე ფასების რეგულირების პოლიტიკა: რეკომენდაციები საქართველოსათვის
მედიკამენტებზე ფასების რეგულირების პოლიტიკა: რეკომენდაციები საქართველოსათვის

თამარ აზიკური – ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა, საქართველოს უნივერსიტეტი თენგიზ ვერულავა – მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი   ფარმაცევტული…

კრიტიკული შემთხვევების მართვის სისტემა სამედიცინო ხარისხის ამაღლების გარანტია
კრიტიკული შემთხვევების მართვის სისტემა სამედიცინო ხარისხის ამაღლების გარანტია

ავთანდილ ჯორბენაძე – მედიცინის დოქტორი, ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თენგიზ ვერულავა – მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი…

რატომ არ ნიშნავს სელექტიური კონტრაქტირება საავადმყოფოების ხელოვნურად დახურვას და რატომ გამოიყენება ჯანდაცვაში მასშტაბის ეკონომიის თეორია?
რატომ არ ნიშნავს სელექტიური კონტრაქტირება საავადმყოფოების ხელოვნურად დახურვას და რატომ გამოიყენება ჯანდაცვაში მასშტაბის ეკონომიის თეორია?

თენგიზ ვერულავა მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი ბიზნესმედიამ თავის გადაცემაში „ანალიტიკა“ გააშუქა ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის შედეგები (ივლისი 14, 2022 –…

ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმა საქართველოში
ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმა საქართველოში

რეფორმამდელი პერიოდი საბჭოთა პერიოდში საავადმყოფოების დაგეგმვა, ადმინისტრირება და დაფინანსება ხორციელდებოდა მკაცრად ცენტრალიზებულად და სრულიად უარყოფდა განვითარების ეკონომიკურ მოტივაციას. ყველა საავადმყოფო…

COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში უნივერსიტეტებში დისტანციური სწავლების გამოწვევები
COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში უნივერსიტეტებში დისტანციური სწავლების გამოწვევები

თენგიზ ვერულავა მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი კვლევის მიზანია COVID-19-ის პანდემიის შედეგად დისტანციური სწავლების შეფასება სტუდენტებისა და პედაგოგების პერსპექტივიდან. ჩატარდა…

სამედიცინო განათლების რეფორმა: გამოცდილება, მომავლის ხედვა
სამედიცინო განათლების რეფორმა: გამოცდილება, მომავლის ხედვა

ავთანდილ ჯორბენაძე მედიცინის დოქტორი, ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თენგიზ ვერულავა მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი ქართული სამედიცინო…

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განვითარების პირველი ნაბიჯები საქართველოში
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განვითარების პირველი ნაბიჯები საქართველოში

ავთანდილ ჯორბენაძე მედიცინის დოქტორი, ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თენგიზ ვერულავა მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი   საზოგადოებრივი…

ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის სისტემა ბრუნდება?
ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის სისტემა ბრუნდება?

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 10-წლიანი გეგმა წარმოადგინა. სტრატეგიულ პრიორიტეტებად დასახელდა: პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება,…

დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) საავადმყოფოს დაფინანსების მეთოდი და 1995 წლის ჯანდაცვის რეფორმები
დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) საავადმყოფოს დაფინანსების მეთოდი და 1995 წლის ჯანდაცვის რეფორმები

დღეს ბევრს საუბრობენ დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (Diagnosis-Related Groups – DRG) საავადმყოფოს დაფინანსების მეთოდზე. დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების მეთოდის წინამძღვრები,…

პირველადი ჯანდაცვის 1995 - 2003 წლების რეფორმები: გამოცდილება და რეკომენდაციები
პირველადი ჯანდაცვის 1995 - 2003 წლების რეფორმები: გამოცდილება და რეკომენდაციები

ავთანდილ ჯორბენაძე მედიცინის დოქტორი, ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თენგიზ ვერულავა მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი პირველადი ჯანდაცვის…

ტელემედიცინა - XXI საუკუნის ჯანდაცვის გამოწვევა
ტელემედიცინა - XXI საუკუნის ჯანდაცვის გამოწვევა

თენგიზ ვერულავა – მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ნიკა ნაროზაშვილი – მაგისტრანტი, მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა,…

რატომ აირჩია საქართველომ 1995 წელს ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევა და არა ზოგადი გადასახადებით დაფინანსება და რატომ არის ევროპა თანამიმდევრული?
რატომ აირჩია საქართველომ 1995 წელს ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევა და არა ზოგადი გადასახადებით დაფინანსება და რატომ არის ევროპა თანამიმდევრული?

ჯანმრთელობის პოლიტიკის ეროვნულმა პლატფორმამ, Forbes HEALTH-მა საინტერესო და მეტად დროული ინიციატივა შემოგვთავაზა, რაც გულისხმობს ექსპერტების შეხედულებებისა და გამოცდილების გაზიარებას ჯანმრთელობის…

COVID-19 ვაქცინაცია და კერძო ბიზნესის გამოწვევები
COVID-19 ვაქცინაცია და კერძო ბიზნესის გამოწვევები

პანდემიის მასშტაბმა დიდი მოთხოვნა გააჩინა ვაქცინებზე და შესაბამისად, გლობალური დეფიციტი. ღია ბაზრის ეკონომიკის ქვეყნებში კერძო ბიზნესი მონაწილეობს ვაქცინების უზრუნველყოფის პროცესში…