"დასავლეთის დასასრული"?

"დასავლეთის დასასრული"?

23 ივნისს გაერთიანებული სამეფოს დემოკრატიამ ხმათა უმრავლესობით ევროკავშირის დატოვებას დაუჭირა მხარი. გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან პირველივე საათებში თანამდებობიდან გადადგა პრემიერი კამერონი, ბრიტანულმა ეკონომიკამ სერიოზული ზარალი იწვნია, შოტლანდიიდან და ჩრდილოეთ ირლანდიიდან ხელახლა გაიჟღერა ხმებმა დიდი ბრიტანეთიდან გამოყოფის თაობაზე, ხოლო ინგლისის ქუჩებში რასისტული და ქსენოფობიური ხასიათის ინციდენტებმა იმატა. ამ ფონზე, გასაკვირი სულაც არ არის, რომ მსოფლიოს დიდმა ნაწილმა რეფერენდუმის შედეგები აპოკალიფსურ ფერებში აღიქვა. ზოგიერთმა კომენტატორმა Brexit-ი ევროპული ღირებულებებისა და წესრიგის დასასრულად გამოაცხადა, სხვებმა კი ევროპის გარდაუვალ რღვევასა და მისი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტის ცვლილებაზე გაამახვილეს ყურადღება. მაგრამ არის კი Brexit-ი დასავლური წესრიგისა და ევროპის დასასრული?

ევროპულ სახელმწიფოთა გაერთიანების იდეას ვრცელი ისტორია აქვს. სოლიდარობისა და მშვიდობის იდეალებით შთაგონებული რესპუბლიკანური, ფედერალისტური, სოციალისტური და პროგრესული აზრი ლამის ყოველთვის ემხრობოდა გარკვეული ფორმის ევროპული კავშირის შექმნას. იდეის მხარდამჭერთა შორის იყვნენ კანტი, სენ- სიმონი, მაძინი, ჰიუგო, გარიბალდი და ბაკუნინი. ევროპას გარკვეული საბაჟო თუ პოლიტიკური ერთობა პრაქტიკაშიც გამოეცადა. სწორედ ამისაკენ გადადგმული ნაბიჯი იყო 1815 წელს შექმნილი გერმანიის საბაჟო გაერთიანება (Zollverein), ისევე როგორც გერმანული დამოუკიდებელი სუვერენული ერთეულების მიერ 1834 წელს ჩამოყალიბებული გერმანიის კონფედერაცია.

თუმცა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების განვითარებას მეორე მსოფლიო ომის პოლიტიკურად და ეკონომიკურად კატასტროფულმა შედეგებმა ახლებური მნიშვნელობა შესძინა. ომის ჯერ კიდევ ცხელ მახსოვრობას მალევე დაერთო ცივი ომის ნიშნებიც – უპირველეს ყოვლისა, 1948 წლის პრაღის გადატრიალება და ბერლინის ბლოკადა. ამ მოვლენებმა დასავლეთი ახალი გეოპოლიტიკური რეალობისა და ახალი საფრთხეების მიმართ ახლებურად გამოაფხიზლა. სწორედ ამ ვითარებაში, 1949 წლის აპრილში დაიბადა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი (NATO) – სამხედრო გაერთიანება, რომელიც ამიერიდან ევროპული პოლიტიკური ინტეგრაციის უსაფრთხოების გარანტორი გახდებოდა.

საკუთრივ პოლიტიკური ინტეგრაცია 1950 წლის 9 მაისს გამოცემული “შუმანის დეკლარაციით” დაიწყო, რომელმაც ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანების იდეა წამოჭრა. მიუხედავად იმისა, რომ გაერთიანება ეკონომიკურ ხასიათს ატარებდა, მისი უმთავრესი მიზანი პოლიტიკური იყო. ეკონომიკური შეთანხმება მიზნად ისახავდა ისეთი პოლიტიკური წყობის შექმნას, რომელიც ექვს ხელმომწერ სახელმწიფოს — საფრანგეთს, დასავლეთ გერმანიას, ბელგიას, ნიდერლანდებსა და ლუქსემბურგს – ურთიერთდამოკიდებულს გახდიდა. ამ გზით, ახალი შეთანხმება უნდა გამხდარიყო გარანტი იმისა, რომ არც ერთ დიდ კონტინენტურ სახელმწიფოს, არც გერმანიას და არც საფრანგეთს, ერთიმეორისაგან დამოუკიდებლად არ ექნებოდა იარაღის წარმოებისათვის საჭირო საკმარისი ოდენობით ნედლი მასალა. ინტეგრაციის პირველივე მცდელობა წარმატებული აღმოჩნდა და შემდგომ ათწლეულებში დამატებითი ევროპული ინტეგრაციაც გამოიწვია, რომელიც 1992 წელს, ეტაპობრივი პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის შედეგად, ევროპული კავშირის დაბადებით დაგვირგვინდა.

ამდენად, პოლიტიკური გაგებით, მეოცე საუკუნის ევროპა იმთავითვე ორი განსხვავებული, თუმცა მჭიდროდ შეკავშირებული რამ იყო – ერთი მხრივ, პოლიტიკური ინტეგრაციის ეტაპობრივი პროექტი, მეორე მხრივ კი ანგლოამერიკული გეოპოლიტიკური წესრიგის პლაცდარმი, რომლის წარმატებულობის გარანტორიც თავიდანვე და შემდგომშიც NATO იქნებოდა. სწორედ NATO ჩაერთო ბალკანეთის ომში 1990-იანებში, დღემდე აწარმოებს ავღანეთის მისიას და პოტენციური რუსული აგრესიისაგან იცავს ევროპის აღმოსავლეთ სასაზღვრო ზოლს ბალტიისპირეთში.

ნიშანდობლივია, რომ გაერთიანებული სამეფო დაფუძნების მომენტიდან მოყოლებული იყო NATO-ს დამფუძნებელი წევრი, მაგრამ ევროპული თანამეგობრობის წევრი მხოლოდ 1973 წელს გახდა. ომისშემდგომ დასავლეთში ბრიტანეთი ანგლოამერიკული გეოპოლიტიკური წესრიგის აშშ-ის შემდეგ რიგით მეორე ძალა იყო, მაგრამ იგი არასდროს არ ყოფილა პოლიტიკური ინტეგრაციის პროექტის გულმხურვალე მონაწილე. ბრიტანეთი არასდროს არ ემხრობოდა დამატებით პოლიტიკურ ინტეგრაციას და პირიქით, მუდმივად უფრთხოდა ყველა ისეთ ინოვაციას, რომელიც მის ტრადიციულ საპარლამენტო სუვერენულობას დააკნინებდა. სწორედ ამიტომ, ბრიტანეთი არასდროს არ გაწევრიანებულა არც შენგენის ზონაში და არც საერთო მონეტარულ კავშირში. შესაბამისად, რეფერენდუმის შედეგით გამოწვეული სიტუაცია არ წარმოადგენს წყვეტას ბრიტანულ-ევროპული ურთიერთობების ისტორიული ლოგიკიდან. ბრიტანეთმა საბოლოო უარი განაცხადა პოლიტიკურ ინტეგრაციაზე, რომელსაც ყოველთვის უფრთხოდა, NATO-ს ენერგიულ წევრად კი რეფერენდუმის შემდეგაც რჩება. ამას მოწმობს არა მარტო Brexit-ის შემდეგ გაკეთებული ოფიციალური განცხადებები, არამედ პოლიტიკური პრაქტიკაც – ბრიტანეთი აღმოსავლეთის საზღვრის გასამყარებლად ესტონეთში 500, პოლონეთში კი 150 დამატებით ჯარისკაცს მიავლენს. ამასთანავე, ამიერიდან 3,000 ბრიტანელი სამხედრო “სასწრაფო მზაობის” რეჟიმში გადავა. აღმოსავლეთ ევროპისა და რუსეთის საზღვარზე წარმოშობილი პოტენციური საჭიროების შემთხვევაში, ბრიტანელი სამხედროები სასწრაფო რეჟიმში იქნებიან გადატყორცნილი ევროპის საზღვრის დასაცავად. რეფერენდუმის შემდეგ გაჟღერებული ამ გადაწყვეტილებით, გაერთიანებული სამეფო ხაზს უსვამს მისი გეოპოლიტიკური პრეფერენციების ურყეობასა და უცვლელობას.

Brexit-ი ნამდვილად მიაყენებს დარტყმას საერთო ევროპული უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურისა და საერთო ევროპული თავდაცვის პოლიტიკის განვითარებას. მაგრამ სხვა მხრივ ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა ამ ეტაპზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით სერიოზულ ცვლილებებს არ გულისხმობს. მომავალ დროში ბრიტანეთს მოუწევს უსაფრთხოების საკითხებზე ევროპულ სახელმწიფოებთან ახლებური კავშირების გაბმა, ყველაფერი კი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რა სახის შეთანხმებას მიაღწევს ორი მხარე. თუმცა საბოლოოდ ეს ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული საკითხებია, მაგრამ არა გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის ძვრები. ამ თვალსაზრისით, აუცილებელია გავიხსენოთ, რომ გაერთიანებული სამეფოს ყველა მნიშვნელოვანი პოზიცია, მათ შორის მისი ისტორიული სკეპტიციზმი რუსეთის მიმართ, ევროპულ თანამეგობრობაში გაწევრებამდე და მისგან დამოუკიდებლად ჩამოყალიბდა.

ამასთანავე, ბრიტანეთი არის და იქნება ევროპული იდეალების თანამოზიარე და მსახური. Brexit-ი არ ყოფილა რეფერენდუმი არც დასავლელობისა და არც ევროპული იდეის შესახებ. მსგავსად ევროპულ საკითხზე გამართული 1975 წლის რეფერენდუმისა, 2016 წლის რეფერენდუმიც სრულიად პრაგმატული ხასიათის იყო. რეფერენდუმს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დაუყენებია არც ბრიტანელთა ევროპელობა და არც ზოგადად ევროპული ღირებულებები. რეფერენდუმი კითხვის ქვეშ სრულიად კონკრეტულ საკითხებს აყენებდა – კერძოდ, ბრიტანეთის ევროკავშირში წევრობის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სარგებელს. მიუხედავად იმისა, რომ ქსენოფობიამაც და შიშის პოლიტიკამაც უდავოდ შეუწყო ხელი ბრიტანული დემოკრატიის გადაწყვეტილებას, ეს არ ყოფილა Brexit-ის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. როგორც Financial Times-ის მიერ შეგროვებული ევროკავშირის წევრობის თაობაზე 2010-15 წლებში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვები ადასტურებს, 2015 წლის მიგრაციის კრიზისამდეც და ტერაქტების ბოლო სერიამდე კარგა ხნით ადრე ბრიტანელთა მოზრდილი ნაწილი უკვე ემხრობოდა ევროკავშირის დატოვებას.

მრავალთა აზრით, ბრიტანული რეფერენდუმის შედეგი დომინოს პრინციპით ევროკავშირის დაშლასაც გამოიწვევდა. Brexit-მა მართლაც იქონია დომინოსებური ეფექტი ევროპულ სახელმწიფოთა დემოკრატიულ აზრზე, თუმცა შიშნარევი მოლოდინისაგან განსხვავებით, ეს სრულიად სხვა სახის დომინოს ეფექტი აღმოჩნდა. როგორც Brexit-ის შემდეგ ევროპის მასშტაბით ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებს, კავშირიდან გამოყოფის სურვილის გაძლიერების ნაცვლად, Brexit-ის შემდეგ პირიქით, ევროკავშირის მხარდამჭერი ენერგია გაძლიერდა. მაგალითად, დანიაში ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობა 59.8%-იდან 69%-მდე გაიზარდა. იგივე მოხდა ფინეთშიც, სადაც ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობა მარტში 56% იყო, დღეს კი 68%-ია. ევროპული პროექტის მხარდამჭერთა რაოდენობამ იმატა შვედეთშიც, სადაც ერთი თვის წინ მათი რაოდენობა 49% იყო, Brexit-ის შემდეგ კი 52%-ია.

და პირიქით, კლება იწყო ევროკავშირის დატოვების მხარდამჭერთა რაოდენობამ. დანიაში დღეს მხოლოდ 32%-ს სურს ევროკავშირის წევრობაზე რეფერენდუმის გამართვა, მაშინ როდესაც Brexit-მდე 40%-ს სურდა. ხოლო იტალიაში, სადაც დარჩენის მომხრეთა რაოდენობამ 66%-ს მიაღწია, გასვლის მხარდამჭერთა რაოდენობა 26%-მდე დაეცა. “ძველი ევროპისგან” განსხვავებით, ევროსკეპტიციზმი კვლავ ძლიერ ენერგიას წარმოადგენს “ვიშეგრადის ოთხეულში” – ჩეხეთის რესპუბლიკა, უნგრეთი, პოლონეთი და სლოვაკეთი. თუმცა ვიშეგრადის სახელმწიფოთა ევროსკეპტიციზმს რეგიონისთვის სპეციფიკური პოლიტიკური და ეკონომიკური ახსნა გააჩნია და ის Brexit-მდე კარგა ხნით ადრეც არსებობდა.

მაშასადამე, ამჟამად რეფერენდუმის შემდგომი საერთო სურათი არ არის არც განსაკუთრებული და არც აპოკალიფსური. Brexit-ი მუდამ ევროსკეპტიკურად განწყობილი ბრიტანეთის მიერ ევროპული პოლიტიკური ინტეგრაციის მიმართ განცხადებული საბოლოო უარია. მაგრამ ის არც დასავლურ იდეალს უცხადებს უარს, არც დასავლურ ფასეულობებს და არც დასავლურ გეოპოლიტიკურ წესრიგს – ყველა მათგანს ბრიტანეთი ევროპული თანამეგობრობის წევრობის გარეშეც აქტიურად ემსახურებოდა.

ევროპულ კავშირს წინ ისტორიულად მნიშვნელოვანი წლები და რთული რეფორმისტული გამოწვევები ელის. თუმცა, როგორც უძველესი დროიდან იტყოდნენ ხოლმე, “კრიზისი შესაძლებლობაა”. თუკი ევროპა მოახერხებს დღევანდელი კრიზისის ახალ შესაძლებლობად ქცევას, Brexit-ი ისტორიას არათუ მის ისტორიულ დასასრულად, არამედ მის მხსნელ მოვლენად დარჩება.

დატოვე კომენტარი

193 კომენტარი

 1. You really make it appear so easy along with your presentation however
  I find this topic to be really something which I think I might by no means
  understand. It kind of feels too complicated and very vast for me.
  I’m having a look forward for your next publish, I’ll attempt to get the hang of it!

 2. Does your site have a contact page? I’m having a tough
  time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 3. Do you mind if I quote a few of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the very same
  area of interest as yours and my users would really benefit from
  some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you.
  Thanks!

 4. Wonderful blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little
  lost on everything. Would you propose starting with a
  free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there
  that I’m completely confused .. Any ideas?
  Thanks!

 5. I do consider all of the ideas you’ve presented to
  your post. They are really convincing and will certainly work.

  Still, the posts are too brief for beginners.
  May just you please prolong them a little from
  next time? Thanks for the post.

 6. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess
  I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips for rookie blog writers? I’d certainly appreciate it.

 7. I have been surfing on-line more than three hours these days, yet I by no means
  discovered any interesting article like yours. It’s lovely value
  sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made
  excellent content material as you probably did, the internet
  can be much more useful than ever before.

 8. you are actually a just right webmaster. The website loading pace is incredible.

  It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
  Furthermore, The contents are masterwork. you have done a magnificent process in this topic!

 9. Hey! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My website looks weird when browsing from my iphone
  4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any recommendations, please share.

  Thanks!

 10. After exploring a number of the blog posts on your site,
  I honestly appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list
  and will be checking back soon. Take a look
  at my website too and let me know your opinion.

 11. With havin so much written content do you ever run into any
  issues of plagorism or copyright violation? My site has a
  lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced
  but it seems a lot of it is popping it up all over the
  internet without my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being ripped off?
  I’d genuinely appreciate it.

 12. Having read this I thought it was rather enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this
  short article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading
  and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 13. First of all I want to say superb blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear
  your thoughts prior to writing. I have had difficulty clearing my
  thoughts in getting my thoughts out there. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to
  15 minutes are generally wasted just trying to figure
  out how to begin. Any suggestions or hints?
  Thanks!

 14. Hey! I realize this is sort of off-topic however I had to ask.

  Does managing a well-established blog like yours take a large amount of work?
  I am completely new to blogging but I do write in my diary on a daily
  basis. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and
  thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new
  aspiring bloggers. Thankyou!

 15. May I simply say what a relief to find someone that truly understands what they’re discussing online.
  You definitely understand how to bring a problem to light and make
  it important. A lot more people must check this out and understand this side of your story.
  It’s surprising you’re not more popular because you surely possess the gift.

 16. fantastic submit, very informative. I ponder why the other specialists
  of this sector don’t understand this. You should proceed your writing.
  I am sure, you have a great readers’ base already!

 17. I just like the valuable info you supply to your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again right here regularly.
  I am fairly sure I will be informed plenty of new stuff proper here!

  Best of luck for the following!

 18. May I simply just say what a relief to discover a person that genuinely knows what they are talking about on the internet.
  You certainly realize how to bring an issue to light and make it important.
  A lot more people must look at this and understand this side of the story.
  I can’t believe you aren’t more popular because you definitely possess the gift.

 19. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!

  Very helpful information specially the last part 🙂 I care for
  such information a lot. I was looking for this particular information for a long
  time. Thank you and best of luck.

 20. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this
  website yourself or did you hire someone to do it
  for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from.
  appreciate it

 21. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt,
  you’ve hit the nail on the head. The problem is something
  not enough people are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I found this in my search for something regarding this.

 22. Magnificent items from you, man. I’ve understand your stuff prior
  to and you are just extremely great. I actually like what
  you’ve acquired right here, certainly like what you’re saying
  and the best way wherein you assert it. You’re making it entertaining and
  you still care for to keep it smart. I can not wait to learn much more from you.
  This is actually a great site.

 23. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared
  to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 24. Greetings! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird
  when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able
  to fix this issue. If you have any recommendations,
  please share. Many thanks!

 25. Attractive component to content. I just stumbled upon your weblog
  and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account
  your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing to your
  augment or even I fulfillment you get entry to constantly quickly.

 26. Undeniably believe that that you stated. Your favorite justification seemed to be at the net the simplest factor to be mindful of.
  I say to you, I definitely get annoyed whilst people
  think about issues that they plainly do not recognise about.
  You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out
  the entire thing with no need side effect ,
  other folks could take a signal. Will likely be again to get
  more. Thanks

 27. Greetings from California! I’m bored at work so I decided to
  check out your blog on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you present here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded
  on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..

  Anyways, excellent site!

 28. First of all I would like to say superb blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind.

  I was interested to find out how you center yourself and clear your
  mind before writing. I have had difficulty clearing
  my mind in getting my ideas out. I do take pleasure
  in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost
  simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?

  Kudos!

 29. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because
  of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety
  of websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a
  way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 30. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently
  quickly.

 31. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you could do with a few
  pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog.
  A great read. I’ll certainly be back.

 32. I think that what you said made a ton of sense. However, what about this?

  what if you added a little content? I ain’t suggesting your content is not solid., however what if you added something to possibly get people’s attention? I mean "დასავლეთის დასასრული"?
  is kinda boring. You could look at Yahoo’s home page and watch how they create news
  headlines to grab people to open the links.
  You might add a related video or a related picture or two to grab people interested about what you’ve written.
  In my opinion, it might make your website a little livelier.

 33. I was curious if you ever considered changing the structure of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
  better. Youve got an awful lot of text for only having
  one or two images. Maybe you could space it out better?

 34. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off
  the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or
  something to do with internet browser compatibility but I
  thought I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the problem fixed soon. Cheers

 35. Undeniably imagine that which you said. Your favourite justification appeared to be at the web the easiest factor to
  have in mind of. I say to you, I certainly get annoyed while other people think about worries that they plainly don’t recognise about.
  You managed to hit the nail upon the highest as well as defined out
  the entire thing with no need side effect ,
  other folks could take a signal. Will probably be back to
  get more. Thank you

 36. Simply desire to say your article is as astonishing.
  The clarity on your put up is just great and i can suppose you are a
  professional on this subject. Well along with
  your permission allow me to snatch your feed to keep updated with approaching post.
  Thanks 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.

 37. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website,
  how can i subscribe for a blog site? The account helped me a applicable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered shiny transparent
  idea

 38. Hmm it looks like your website ate my first
  comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer
  but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips
  for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *