Dünya diğer ülkelere göre işyeri yaratılma konusunda Gürcistan’nın geri kalma sebebi nedir?

Dünya diğer ülkelere göre işyeri yaratılma  konusunda Gürcistan’nın geri kalma sebebi nedir?

Ülkedeki istihdam dinamiklerini değerlendiren Dünya Bankası (World Bank) tarafından yapılan araştırma raporunda, Gürcistan’daki işyeri yaratılması, ekonomik büyüme ile uyumlu olmadığı belirtilmektedir. 

Bankanın belirttiğine göre Gürcistan’da iş yapmak için uygun ortamın oluşturulma politikası başarı ile gerçekleştirilmiştir. Ancak, siyasi istikrarsızlık şirketleri için önemli bir sorun oluşturuyor.

„İşyeri yaratılması,  ülkede yoksulluğun azalma konusunda önemli ölçüde  katkıda bulunabilir. Ancak, işyeri yaratılması ekonimik büyüme ile uyumlu değildir. Ülkede sanayi gelişiyor. Kişi başına üretilen ürün payı  GSYH’da artmıştır. İşyerlerin yarısından fazlası  ise tarım sektöründe artmıştır” diye  araştırma raporunda belirtilmektedir.

Dünya Bankası tarafından verilen bilgilere göre  2014 yılında 17,000 yeni şirket kurulmuştur. Bu ise 6 değişik şirkette 1000 çalışma çağına gelen yetişkin kişi için yaratılmış işyeri anlamına geliyor. Gürcistan’in, yeni şirketlerin kurulma konusu ile bölge ortalamasından daha yüksek olduğunun belirtilmesi gerekmektedir- 1000 çalışma çağına gelen kişi için 2,3 şirket. Ayrıca, Gürcistan yüksek gelirli ülkelerden ilgili göstergesi ile de öndedir.

„Yine de mevcut zorluklar ve artan politik istikrarsızlık, şirketler için zorluklar yaratıyor.2013 yılında şirketlerin %42’si, ticari faaliyeti  engeleyen sebebin politik istikrarsızlığın oduğunu belirtmiştir. 2008 yılında ilgili gösterge %17’yi  aşıyor.

Gürcistan’da ekonomik büyümesi ile uyumlu işyeri oluşturulamıyor. 2005-2015 yıllarda GSYH’nın %5.7 oranı ile  artmasına rağmen istihdam % 2,9 oranı ile  artmıştır.  Bu ise işyerinin  %5 oranı ile  artma  anlamına geliyor.Tüm dünyada işyeri  artma esnekliği  %34’ü olup her yüzdesi ile GSYH’nın artışı anlamına geliyor. İstihdam ise %0,34 oranı ile artıyor. 2000-2010 yıllarda Batı Balkan ülkelrinde ilgili esneklik  % 16’sı olup  aynı dönemde  AB ile Orta Avrupa ve Asya ülkelerinde ilgili gösterge  %32’yı aşmıştır. Yukarıda belirtilene dayanarak “Dünya diğer ülkelere göre işyeri oluşturulma konusunda Gürcistan niye geri kalıyor” diye bir soru ortaya çıkıyor.

Dünya Bankası’nın belirttiğine göre kısa vadeli perspektiflerde küçük ile bireysel işletmeler, işyeri oluşturma konusunda belirlenmiş ölçümde katkıda bulunabiliyor ama iligli şirketler büyüyemiyorlar ve çoğu zamanda başarısız oluyorlar. Sebebi ise kaynak dağılımın gerektiği gibi yapılmamasıdır yani çok sayıda insan az üretken şirketlerde istihdam edilmektedir.  

„Yeni açılan şirketlerin sayısının arttığına rağmen bireysel ile küçük işletmelerin kapatıldığından dolayı toplam istihdamın artışı düşüktür” .

“Gürcistan’daki politikacıların endişesinin nedeni, ekonomik sektörler ile sektörler içindeki kaynakların yanlış dağılımıdır. Üretim faktörlerinin etkin bir şekilde dağıtılıdığında, faktör toplam verimliliği %70’e yükselmesi beklenmektedir. Tarım, toptan ve perakende, kamu ve sosyal hizmetler gibi düşük üretken sektörlerde yanlış dağılım gösterilmektedir” diye araştırmada belirtilmektedir.

Ayrıca, araştırmada belirtildiğine göre rekabet ve büyümeye engelleyen, potansiyel olarak azalan çalışma gücüdür. Ülkede yaşlıların sayısı biraz artıp çalışma çağına gelen şahısların ile çocukların  sayısı ise  önemli ölçüde azalıyor.

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.