ESG და მდგრადი ფინანსები - შესაძლებლობები და გამოწვევები

ESG და მდგრადი ფინანსები - შესაძლებლობები და გამოწვევები

2024 წლის 20 ივნისს გრანთ თორნთონის, ევროპის ბიზნეს ასოციაციისა და პროკრედიტ ბანკის ერთობლივი ძალისხმევით გაიმართა ღონისძიება – ESG და მდგრადი ფინანსები – შესაძლებლობები და გამოწვევები. 

ღონისძიებას ესწრებოდა 70-მდე წარმომადგენელი ბიზნესის სფეროდან, რომლებმაც განიხილეს გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) პრინციპების ფინანსურ ანგარიშებში ინტეგრირების არსებული საკითხები და მათი მნიშვნელობა კომპანიების მომავლისთვის.

ღონისძიების პირველ ნაწილში მომხსენებლების მიერ წარმოდგენილი იყო პრეზენტაციები:

  • კორპორაციული მდგრადობის პოლიტიკის განვითარების ტენდენცია საქართველოში – სალომე ზურაბიშვილი, გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი;
  • გაეროს მდგრადი განვითარების გეგმებისა და ESG-ის კუთხით მოსალოდნელი შედეგები ბიზნესისთვის – გრანთ თორნთონ სომხეთის უფროსი კონსულტანტი, მდგრადი განვითარებისა და ESG მიმართულების მრჩეველი მარიანა ჯავახიანი;
  • რას გულისხმობს წარმატების მდგრადობა: ინოვაციური პრაქტიკა ფართო გავლენისთვის – პროკრედიტ ბანკის მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის ექსპერტი, ირინე კიკვაძე;
  • მდგრადი ფინანსებისა და მდგრადობის სტრატეგიის შესაძლებლობები – აზატ მანუკიანი, გრანთ თორნთონ სომხეთის პარტნიორი.

ღონისძიების მეორე ნაწილში, პანელურ დისკუსიაში მონაწილეობას იღებდნენ აზატ მანუკიანი – გრანთ თორნთონ სომხეთის პარტნიორი, ალექსანდრე ჯაშიაშვილი – პროკრედიტ ბანკი საქართველოს მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, ოთარ ანთია – ინვესტორთა საბჭოს მწვანე ეკონომიკის ექსპერტი, მიხეილ ჭელიძე – კრისტალის საკრედიტო რისკები განყოფილების ხელმძღვანელი. პანელურ დისკუსიას მოდერაციას უწევდა რატი ზაუტაშვილი – გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის, .

ღონისძიების განმავლობაში განიხილეს გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) პრინციპების ფინანსურ ანგარიშებში ინტეგრირების არსებული საკითხები და მათი მნიშვნელობა კომპანიების მომავლისთვის.

გრანთ თორნთონის გლობალურის ქსელის წევრები აქტიურად უჭერენ მხარს მდგრადი განვითარებისა და პასუხისმგებლობიანი ბიზნესის განვითარებას. გრანთ თორნნთონის მიერ წარმოებული საერთაშორისო ბიზნეს რეპორტის (IBR) მიხედვით, კომპანიები განიხილავენ მდგრადობას ისეთივე მნიშვნელოვან ფაქტორად, როგორიცაა ფინანსური წარმატება.

ბიზნესისთვის მდგრადი განვითარების ასპექტების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, გრანთ თორნთონი კვლავაც განაგრძობს მსგავსი აქტივობების განხორციელებას. S

                   

გრანთ თორნთონის შესახებ

გრანთ თორნთონი მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიების საერთაშორისო ქსელია. გრანთ თორნთონის წევრი ფირმები პროფესიონალური რჩევებით ეხმარებიან დინამიკურ ორგანიზაციებს მათი ზრდა-განვითარების პოტენციალის გამოვლენაში. გრანთ თორნთონის გუნდის წევრები, პარტნიორთა ხელმძღვანელობით, მაქსიმალურად იყენებენ საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას იმისათვის, რომ კარგად გაიაზრონ საჯარო, თუ კერძო კომპანიების წინაშე მდგარი გამოწვევები და დაეხმარონ მათ პრობლემების გადაწყვეტაში. გრანთ თორნთონის 68,000-მდე თანამშრომელი, 145-ზე მეტ ქვეყანაში მუშაობს იმისათვის, რომ იყოს გამორჩეული კლიენტების, კოლეგებისა და საზოგადოებისათვის.

გრანთ თორნთონი აღნიშნავს ბრენდს, რომლის სახელითაც გრანთ თორნთონის წევრი ფირმები თავიანთ კლიენტებს უწევენ აუდიტორულ, საგადასახადო და საკონსულტაციო მომსახურებებს და/ან აღნიშნავს ერთ, ან მეტ წევრ ფირმას, კონტექსტიდან გამომდინარე. გრანთ თორნთონ საქართველო არის გრანთ თორნთონ ინთერნეშენალის წევრი. გრანთ თორნთონ ინთერნეშენალი და მისი წევრი ფირმები არ წარმოადგენენ მსოფლიო მასშტაბის პარტნიორობას. გრანთ თორნთონ ინთერნეშენალი და ყოველი წევრი ფირმა წარმოადგენს ცალკე იურიდიულ პირს. მომსახურების მიმწოდებლები არიან წევრი ფირმები. გრანთ თორნთონ ინთერნეშენალი და მისი წევრი ფირმები არ არიან აგენტები, და/ან არ გააჩნიათ ვალდებულებები ერთმანეთის წინაშე და არ არიან პასუხისმგებელნი ერთმანეთის მოქმედებაზე ან უმოქმედობაზე.

ევროპული ბიზნეს ასოციაცია (EBA)

ევროპული ბიზნეს ასოციაცია (EBA) 100-ზე მეტ ქართულ და ევროპულ კომპანიას აერთიანებს. ორგანიზაციის ხედვაა, რომ საქართველოში ბიზნესისთვის შეიქმნას ისეთივე გარემო, როგორიც ევროპაშია. ასოციაციის მისია შემდეგ მიმართულებებს მოიცავს: საქართველოში ევროპული ბიზნესის ადვოკატირება-ლობირება და საქართველოსა და ევროპას შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების ხელშეწყობა.

პროკრედიტ ბანკი

საერთაშორისო პროკრედიტ ჯგუფში შემავალი ბანკების საქმიანობის ძირითადი მიმართულება მცირე და საშუალო ბიზნესების დაფინანსებაა. ჯგუფი აგრეთვე აერთიანებს პარტნიორ კომპანიებს, მათ შორის, პროკრედიტ ჰოლდინგს, პროკრედიტის აკადემიას და კიპუს – ჯგუფის მხარდამჭერ კომპანიას საინფორმაციო ტექნოლოგიების კუთხით. ყველა ამ კომპანიის მეტი წილის მფლობელი პროკრედიტ ჰოლდინგია და ისინი ჯგუფში არსებული სტანდარტების შესაბამისად საქმიანობენ. ამასთანავე, მათზე ვრცელდება IFRS ბუღალტრული სტანდარტები და ჯგუფის დონეზე ყოველკვარტალურად ქვეყნდება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება.