GOGC’in kazancı azalmıştır

GOGC’in kazancı azalmıştır

Petrol ile Gaz Kurumu, bu yılın ilk yarısında 93.2 milyon larilik kazanç elde etmiştir. Önceki yılın aynı döneme göre kazanç, 67.9 milyon lari oranda azalmıştır. Kurumun finansal verilerine göre yılın ilk yarısında GOGC, 335.6 milyon lari geliri elde etmiştir. Geçen senenin aynı dönemde ise gelir 416.7 milyon lariyi aşıyordu.  

Kurumun toplam aktifleri artıp 1.72 milyon lariye çıkmıştır.

Kurum gelirinin %65’i, doğal gaz tedariğinden oluşturuyor. Bu yılın ilk yarısında doğal gazdan elde edilen gelir 219.6 milyon lariyi aşmıştır. Yıllık olarak ilgili gelir 43.4 milyon oranda azalmıştır.

Boruhatları kiralanmasından elde edilen gelir de azalıp 21 milyon lari oldu. Geçen sene ise gelir 40.5milyon lariyi aşmıştır. Az oranda, petrol nakliyatından elde edilen gelir artıp 10.4 milyon lariyi aşmıştır.

Elektrik üretimden elde edilen gelir de 98.2 milyon lariye kadar düşmüştür. Hatırlatmak isteriz ki kurum hisselerinin %100’ü sahibı, devlet sahibliğinde bulunan “Ortaklık Fonu“ A.Ş ‘dir “

Fitch Ratings tarafından kurum için BB seviyede olumlu değerlendirme yapılmıştır. 

2017’de kurumun net karı 220.4 milyon lariye çıkmıştır. Yıllık olarak 2.8 kere artış tespit edilmiştir.