Gürcistan’da varlık sahipliği ile cinsiyet eşitsizliği

Gürcistan’da varlık sahipliği ile cinsiyet eşitsizliği

Gürcistan’da kadınlardan daha çok erkeklerin her türlü mülkiyete sahip oldukları tespit edilmiştir. İstatistik Müdürlüğü verilerine göre ankete katılan erkeklerin yüzde 46.3 ‘ünün resmi olarak belgelenmiş şekilde konut sahipliği görülmüştür. İlgili gösterge kadınlarda ise yüzde 33.4’ü aşmıştır. Beyan edilmiş konut sahiplerinin yüzde 80.4 erkek yüzde 75.9 ise kadındır. Gürcistan’da belgelenmiş şekilde erkeklerin %30.6 kadınların ise %12.6’sı tarımsal arazi sahipleridirler. Sahipliğin beyan edilmiş durumda erkeklerin yüzde 47.7 ve kadınların yüzde 34.1’ü tarımsal arazi sahipleri oldukları görülmüştür.

Ankete katılanlar için finansal aktifler hakkında konuşmak hoş olmadığından dolayı tüm varlıklar arasında en düşük sahipliğin payı finansal aktiflerde tespit edilmiştir. Reşit nüfusun sadece %2’nin finansal aktiflerin sahip olduklarını tespit etmiştir. Tarımsal olmayan işletme sahipliğindeki payları erkeklerin yüzde 10 kadınların ise yüzde 6 oluşturuyor. Aktiflerin sahipliğine geçmesi esas olarak satın alma yolu ile gerçekleşiyor.

Miras yolu ile yada hediye olarak devredilen mülkiyet konusunda kadınlara göre erkekler sayısı fazladır. En çok ilgili gösterge konutların miras yolu ile yada hediye olarak devredildiğinde görülmektedir. Belirtilen yöntemle mülkiyetin devredilmesinde kadınlara göre erkeklerin sayısı iki kar fazladır. İlgili husus, geleneklerimize bakarsak miras bakımında kadınlara göre erkekelre öncelik veriliyor diye kısmen  açıklanabilir. Konutlar miras olarak erkeklerin yüzde 46.1’e, kadınların  yüzde 17.0 geçmektedir. Diğer taraftan kadınların yüzde 20’sinin sahipliğinde evlilikten sonra taşınmaz mal (konut, arımsal arazi ve diğer gayirimenkul) geçip erkeklerde eise iligli göstrege %3 ediyor.

Beyan edilmiş sahiplerin çoğu şimdiki duruma göre isdihtam edilmiştir. Kadın olan sahplerin yarısı ekonomik faaliyetleri göstermiyor. Tarımsal arazi ile konutların sahiplerinin  çoğunun  eğitim seviyesi ortadır. Diğer tür taşınmaz mal sahiplerinin eğitim seviyeleri ise yüksektir. Eğitim bakımında, erkekler ve kadınlar arasında önemli bir eşitsizlik görülmemektedir. Beyan edilmiş taşınmaz mal sahiplerinin çoğu 30-49 ya 60 yaşında.

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.