თორნიკე ყიყიშვილი

ვიცე პრეზიდენტი, განყოფილების ხელმძვანელი, Deutsche Börse.

ჟიურის წევრები
კახა გელაშვილი (1)
კახა გელაშვილი
Forbes-WEB-23050506
დავით ზღუდაძე
გიორგი შაგიძე
გიორგი შაგიძე
თამარ გახარია (1)
თამარ გახარია
ვახტანგ ცაბაძე
ვახტანგ ცაბაძე