IMF Gürcistan’daki mevcut programı değerlendiriyor

IMF Gürcistan’daki mevcut programı değerlendiriyor

IMF yönetim kurulunca,  “gelişmiş finansman mekanizması” vasıtasıyla,  desteklenmiş Gürcistan’in üç  yıllık programınin ikinci incelenmesi  onaylanmıştır. İlgili program, 2017 yılının 12 Nisan tarihinde stbaşlamıştır. Ekonomik reform programını desteklemek için 210.4 milyonluk özel borç hakkı devretme (SDR) (yaklaşık 285 milyon ABD Dolar’lik, Gürcistan kotasının %100) hususu ilgili programla öngörülmektedir.  

Uluslararası Para Fonu (UPF) Yönetim Kurulunca incelemenin başarı ile onaylanması Gürcistan için 42.25 milyon ABD Dolar’a eşit olan 30 milyonluk “özel borç hakkına” (SDR) ulaşmasını sağlıyor.   Programla öngörülmüş diğer yatırımlar ise ilerideki dört incelemenin başarı ile tamamlandığı durumda gerçekletirilebilir. İncemelerin onayalanması yılda iki defa gerçekleşmektedir.

UPF yönetim kurulu toplantı sonunda Tao Jang UPF’un müdür yardımcısı ve toplantı başkanı vekili  “Gürcistan UPF  program çerçevesinde önemli başarıya ulaşmıştır. Aralık ayının sonunda programla belirlenmiş tüm sayısal kriterler çoğu fazlasıyla yerine getirilmiştir. Ekonomik artış beklenenden yüksekti, enflasyon oranı düşmüştü, mali ile dış ekonomik parametreler gelişmiştir, devlet borcu azalıyor. Ayrıca yapısal reformların uygulanması açısından önemli ilerlemeler görülüyor. Gürcistan ekonomisine etkileyebilir riskler dengellidir  ama yine de Gürcistan hala yabancı şoklara karşı maruz  durumda kalabilir.Makul makro ekonomi politik ile yapısal reformların uygulanması mevcut olan, kalmış kusurların kaldırılmasını, ilerlenmesini  sağlar. Maliye politika 2018’de de biraz kısıtlayıcı olacaktır. Cari harcamaların kontrolü ile yüksek ekonomik aktivitelerden dolayı elde edilen gelirler, KDV iadeleri, sermaye harcamalarının artışı ile bütçe açığının azaltılması için uygulanacaktır.

Vergi yönetimi artırma açısında, mali riskleri izlemeye ve sınırlama amacıyla maliye politikayi geliştirmek için reformlar devam edecektir.

Duruma uygun para politikası mevcut. Enflasyon hedefleme rejimi Gürcistan için faydalı olmuştur. Mevcut rejim daha da güçlenmelidir. Merkezi Banka, fiyatları, maaşları, parasal ve finansal parametreleri izlemeye devam edecek ve ilgili mali pozisyonu sağlamaya devam edecektir.

Program çerçevesinde uygulanan mali sektör reformu, sektöre denetimle düzenlemeleri daha da güçlendirmiştir. Kriz yönetim çerçevesi en seçkin uluslararası uygulamalara uymalıdır. 

Stres yönetimi prosedürleri gelişmelidir. Bankalar için bir çerçeve oluşturulup ve stres durumlarında likidite sağlanma kuralı uygulanmalıdır. Başlanmış artışı sağlayan yapısal reformların uygulanması hızlandırılmalıdır. Orta vadeli süre için özel sektörün, artışın önemli gücü olması gerekir.

Reformların hızalandırılması altıyapı ile ilgili yatırımların artışı, eğitim ile  rekabet gücünün geliştirilmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için bir ön şarttır.” diye dile getirmiştir. 

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.