ირაკლი რუსაძე

დიზაინერი, Situationist-ის დამფუძნებელი.