რატი ღოლიჯაშვილი

ბიოქიმფარმის გენერალური მენეჯერი.