მეორე კვარტალში საწარმოთა ბრუნვა 16 პროცენტით გაიზარდა

მეორე კვარტალში საწარმოთა ბრუნვა 16 პროცენტით გაიზარდა

2015 წლის მეორე კვარტალში, 2014 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით, საქართველოს ბიზნეს სექტორის ბრუნვა (საანგარიშო პერიოდში ეკონომიკური ერთეულის მიერ განხორციელებული გაყიდვები ანუ დარიცხული შემოსავლები საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან) 16%-ით გაიზარდა, ხოლო იანვარ-ივნისში ზრდამ 13% შეადგინა.

ყველაზე მაღალი ზრდა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევაში დაფიქსირდა (150%). მეორე ადგილზეა სოფლის მეურნეობა 36%-ით. აქვე აღსანიშნავია, რომ ბრუნვა მოცემულია ნომინალურ მაჩვენებლებში, ანუ მის ზრდას საქონელსა და მომსახურებაზე ფასების ზრდაც (ინფლაცია) განაპირობებს.

სექტორი, მლნ ლარებში

II კვარტალი, 2014

II კვარტალი, 2015

% ცვლილება

სულ

        11 080

        12 849

16.0%

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა

               58

               78

150.6%

სოფლის მეურნეობა

          2 031

          2 217

35.9%

სასტუმროები და რესტორნები

             750

             952

31.3%

ოპერაციები უძრავი ქონებით

          5 832

          6 424

28.7%

მშენებლობა

             176

             230

26.9%

განათლება

          1 238

          1 436

23.1%

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

             488

             628

16.0%

ვაჭრობა

               55

               68

10.2%

მრეწველობა

             205

             203

9.2%

ჯანმრთელობის დაცვა

             244

             611

-1.3%

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.