ყველაზე მაღალი ხელფასი კვლავ საფინანსო სექტორშია

ყველაზე მაღალი ხელფასი კვლავ საფინანსო სექტორშია

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2018 წლის პირველ კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიურმა ხელფასმა 1059 ლარი შეადგინა. 2017 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით საშუალო ხელფასი 7%-ით არის გაზრდილი.

2018 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი დაფიქსირდა საფინანსო სექტორში – 2305 ლარი. მეორე ადგილზეა პრეფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობაა – 1743 ლარით, ხოლო მესამეზე ინფორმაციის და კომუნიკაციის სექტორია – 1686 ლარით. ყველაზე დაბალი ხელფასი განათლების სფეროშია – თვეში საშუალოდ 567 ლარი. შემდეგ მოდის სოფლის მეურნეობა – 683 ლარით.

2017 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით, საშუალო თვიური ხელფასი ყველაზე მეტად ადმინისტრაციულ საქმიანობაში გაიზარდა – 27%-ით. შემდეგ მოდის საფინანსო საქმიანობა 21%-ით.

ცხრილი – საშუალო თვიური ხელფასი 2018 წლის პირველ კვარტალში (ლარებში)

 

2018_I

2017_I

ზრდა

სულ

1059

989

7%

საფინანსო საქმიანობება

2305

1907

21%

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები

1743

1750

0%

ინფორმაცია და კომუნიკაცია

1686

1607

5%

მშენებლობა

1552

1501

3%

ელექტროენერგიის და აირის მიწოდება

1401

1260

11%

ტრანსპორტირება და დასაწყობება

1373

1299

6%

სამთომოპოვებითი მრეწველობა

1254

1227

2%

სახელმწიფო მმართველობა

1247

1231

1%

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები

1036

1014

2%

ჯანდაცვა

968

936

3%

ვაჭრობა, ავტომობილების რემონტი

966

855

13%

ადმინისტრაციული საქმიანობები

898

704

27%

ხელოვნება, გართობა და დასვენება

891

804

11%

დამამუშავებელი მრეწველობა

890

832

7%

სასტუმროები და რესტორნები

854

741

15%

სხვა სახის მომსახურება

803

672

19%

წყალმომარაგება, ნარჩენების მართვა

741

683

8%

სოფლის მეურნეობა

683

674

1%

განათლება

567

560

1%

წყარო: საქსტატი

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.