რა არის მარკეტინგული სტრატეგია?

რა არის მარკეტინგული სტრატეგია?

მარკეტინგული სტრატეგია (ინგლისურად Marketing Strategy) არის კონკრეტული სეგმენტის მომხმარებლების საჭიროებაზე მორგებული პროდუქტის შექმნა და გავრცელება. მარკეტინგული სტრატეგია განსაზღვრავს, როგორ მიაღწიო პოტენციურ მომხმარებლამდე და აქციო ის შენს კლიენტად. სტრატეგია მოიცავს კომპანიის უპირატესობებს, ბრენდის მთავარ გზავნილს, მიზნობრივი მომხმარებლების დემოგრაფიულ მონაცემებს და სხვა ელემენტებს. მარკეტინგული სტრატეგიის მთავარი მიზანია, მიღწიოს და შეინარჩუნოს მდგრადი კონკურენტული უპირატესობა კონკურენტების მიმართ. დღესაც, როდესაც ბაზრებზე კონკურენცია ძალიან მაღალია, მარკეტინგული სტრატეგია ეხმარება კომპანიებს თავიანთი ნიშის პოვნაში.