რის ხარჯზე ივსება საქართველოს ბიუჯეტი

რის ხარჯზე ივსება საქართველოს ბიუჯეტი

საქართველოს 2015 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობებმა (ყველა სახის შემოსავლის ჯამმა) 10 739 მილიონი ლარი შეადგინა. აქედან 74.6% (8 მილიარდი ლარი) საგადასახადო შემოსავლებზე მოდის. მეორე ადგილზეა ვალის აღება 1.4 მილიარდი ლარით.

საგადასახადო შემოსავლების 44% დამატებული ღირებულების გადასახადზე (დღგ) მოდის, ხოლო 28% საშემოსავლო გადასახადზე. მოგების გადასახადმა 1 მილიარდ 25 მილიონი ლარი შეადგინა.

პრივატიზაციიდან და რადიოსიხშირის გამოყენების ლიცენზიის გაყიდვიდან შემოსავალმა 355 მილიონი ლარი შეადგინა.

ცხრილი: საქართველოს 2015 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები (შიდა ტრანსფერების გამოკლებით), მილიონ ლარებში:

შემოსულობები სულ

10739

ჯამიწილი

გადასახადები

8011

74.6%

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3505

32.6%

საშემოსავლო გადასახადი

2223

20.7%

მოგების გადასახადი

1025

9.5%

აქციზი

871

8.1%

ქონების გადასახადი

290

2.7%

იმპორტის გადასახადი

69

0.6%

სხვა გადასახადები

26

0.2%

უცხოური გრანტები

285

2.7%

სხვა შემოსავლები

636

5.9%

შემოსავლები საკუთრებიდან

147

1.4%

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

210

2.0%

ჯარიმები და საურავები

124

1.2%

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები

59

0.5%

სხვა

96

0.9%

შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან

355

3.3%

პრივატიზაცია

173

1.6%

რადიოსიხშირული სპექტრის ლიცენზიიდან

182

1.7%

შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან

73

0.7%

ვალის აღება

1379

12.8%

საშინაო

333

3.1%

საგარეო

1047

9.7%

 

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *