თიბისი კაპიტალის ყოველკვირეული განახლება მთავარი ეკონომისტისგან

თიბისი კაპიტალის ყოველკვირეული განახლება მთავარი ეკონომისტისგან

თიბისი კაპიტალმა მთავარი ეკონომისტის განახლება გამოაქვეყნა. პუბლიკაციის თანახმად, სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ნორმალიზებასთან ერთად, მცირედით იკლო იმპორტის ფასების ზრდამ, ექსპორტის ფასების მატება უცვლელი დარჩა, სამშენებლო მასალების ინფლაცია კი კვლავ შემცირდა. აღნიშნული ფასების რეკორდულად მაღალი ზრდის დინამიკის ცვლილებაზე მიუთითებს, თუმცა საპირისპიროდ, სექტემბერში სამრეწველო პროდუქციის გაძვირების ტემპმა მოიმატა. არადა, ეს მაჩვენებელი ხშირად სამომხმარებლო ფასების ცვლილების წინმსწრები ინდიკატორია. მთლიანობაში, ინფლაციის შესახებ თიბისი კაპიტალის წინა პროგნოზის მატერიალურად გადასახედად, მხოლოდ ეს არგუმენტი მაინც საკმარისი არ უნდა იყოს.

სექტემბრის საბანკო დაკრედიტება კვლავ ძლიერი იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია კორპორატიულ სეგმენტში აქტივობის მატება, რაც ეკონომიკის მაღალი ზრდის გამო, ძირითადად მარაგების შევსებით იყო განპირობებული. მოთხოვნა ასევე ძლიერი იყო მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით. საცალო სესხების მხრივ, სამომხმარებლო სესხების ზრდის ნორმალიზების მოლოდინები ჯერჯერობით ნაადრევი აღმოჩნდა და სექტემბერი კვლავ მაღალი მაჩვენებლებით გამოირჩეოდა. იპოთეკური დაკრედიტება კი მოლოდინებთან შესაბამისი იყო, სადაც წლიურმა მატებამ მცირედით იკლო, თუმცა მხოლოდ წინა წლის სექტემბრის მაღალი საბაზო ეფექტის გამო. სესხების სავალუტო კომპოზიციის კუთხით, აღსანიშნავია, რომ ლარის წილმა წინა თვეებთან შედარებით მცირედით მოიმატა.

წინა კვირაში ასევე გამოქვეყნდა სექტემბრის საგარეო ვაჭრობის დეტალური მაჩვენებლები, სადაც პროდუქტთა ჩამონათვალში არსებითი ცვლილებები არ შეინიშნებოდა. ამასთან, ქვეყნების მხრივ აღსანიშნავია, რომ ჩინეთში ექსპორტმა მნიშვნელოვნად იმატა და ხვედრითი წილი ევროკავშირზე უფრო მაღალი იყო. ასევე, ევროკავშირის წილი იმპორტში პირველ ადგილზე შენარჩუნდა. საყურადღებოა, რომ ბოლო წლებში, საერთო აღქმის საპირისპიროდ, იმპორტში თურქეთის წილი სტაბილურია, ექსპორტში კი მზარდი.

ამ მხრივ, აღსანიშნავია, რომ გასულ კვირას, თურქეთის ცენტრალური ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებისა და ელჩებთან დაკავშირებული განცხადების შედეგად, ლირა დამატებით დასუსტდა და აშშ დოლართან მიმართებაში, ისტორიულად ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. მიუხედავად ამისა, თიბისი კაპიტალი ინარჩუნებს წინა შეფასებას, რომ არ არის აუცილებელი ლირის გაუფასურებას ლარის გაუფასურება მოჰყვეს. სამომავლო პროგნოზისათვის, თიბისი კაპიტალი დამატებით ორ ილუსტრაციას წარმოადგენს. მაშინ, როდესაც ლარი ლირის მიმართ მყარდებოდა ლარის ყველა სხვა სავაჭრო პარტნიორის საშუალო გაცვლით კურსზე უფრო მეტად, როგორც ეს სადღეისოდ ფიქსირდება, თურქეთის წილი იმპორტში დაახლოებით ცხრა თვიანი ჩამორჩენით იზრდებოდა, თუმცა ამას ჯამურ იმპორტზე მატერიალური ზეგავლენა არ ჰქონია. ეს მიუთითებს, რომ თურქული იმპორტი ძირითადად კონკურენციას სხვა იმპორტს უწევს და არა ადგილობრივ მწარმოებლებს. არადა, ამ მხრივ ლირის ლართან კავშირი მხოლოდ ჯამური იმპორტის დინამიკიდან უნდა გამომდინარეობდეს. ამასთან, თურქეთში ექსპორტსა და გაცვლით კურსს შორის, რაიმე კორელაცია არ იკვეთება.

თიბისის მთავარი ეკონომისტის 25 ოქტომბრის ყოველკვირეულ განახლებას შეგიძლიათ გაეცნოთ ვებ-გვერდზე: tbccapital.ge