თურქეთი ევროპაში ქვანახშირით ელექტროენერგიის უმსხვილესი გამომუშავებული გახდა

თურქეთი ევროპაში ქვანახშირით ელექტროენერგიის უმსხვილესი გამომუშავებული გახდა

2024 წლის პირველი ოთხი თვის განმავლობაში, ევროპის მასშტაბით, ქვანახშირით გამომუშავებული ელექტროენერგიის წარმოებით თურქეთმა გერმანიას გადაასწრო. ანალიტიკური ცენტრის, Ember-ის უახლესი ანგარიშით, აპრილის თვისთვის თურქეთში წარმოებამ 36 ტერავატ/საათს მიაღწია, გერმანიაში – 34.6 ტვტ/სთ-ს, ხოლო პოლონეთში (ევროპაში ქვანახშირის მესამე უმსხვილესი მომხმარებელი) – 31.3 ტვტ/სთ-ს.

რეგიონულ რეიტინგში თურქეთის აღმავლობა გერმანიაში ქვანახშირის მოხმარების მკვეთრმა ვარდნამ განაპირობა. 2024 წლის იანვარ-აპრილის პერიოდში გერმანიაში მოხმარება, გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, 32%-ით შემცირდა, რაც ქვეყნისთვის რეკორდულად დაბალი მაჩვენებელი იყო. ამავე პერიოდში 3%-ითაა შემცირებული თურქეთის წარმოებაც, თუმცა 6%-ითაა გაზრდილი 2019 წლის პირველი ოთხი თვის მონაცემთან შედარებით.

ამის საპირისპიროდ, 2019 წელთან შედარებით, მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილის პერიოდში, გერმანიასა და პოლონეთში ქვანახშირის გამომუშავება, შესაბამისად, 42%-ითა და 19.4%-ით შემცირდა. გერმანიაში ქვანახშირის მოხმარებისა და წარმოების შემცირებაზე დადებითად სუფთა ენერგიაზე გადასვლის გეგმების დაჩქარებამ იმოქმედა.

Ember-ის მონაცემებით, 2022 წლიდან 2023 წლამდე, სუფთა ენერგიის წარმოება გერმანიაში 9%-ით გაიზარდა, პოლონეთში – 21.4%-ით, 21%-ით – ნიდერლანდებში, 9.6%-ით – იტალიაში და 8%-ით – ესპანეთში. ანალიტიკური ცენტრის შეფასებით, წიაღისეული ენერგიიდან სუფთა ენერგიაზე გადასვლას ხელი მთავრობის სუბსიდიებმაც შეუწყო. მსგავსი მოცულობის სუბსიდიები არ ჰქონდა თურქეთს, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის გამო, რის შედეგადაც ქვეყანაში 2022-2023 წლებში სუფთა ენერგიის წარმოება 4.5%-ით გაიზარდა.

თურქეთის ქვანახშირზე დამოკიდებულების ზრდაზე გავლენა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპმაც იქონია. 2024 წლის პირველი ოთხი თვის განმავლობაში თურქეთში ქვანახშირის წილმა სრულად წარმოებულ ელექტროენერგიაში 34% შეადგინა, გერმანიაში – 21%, ხოლო მთლიანად ევროპაში – საშუალოდ 13%.