2019'da parlamento tarafından, iş sektörü ile ilgili incelenecek 10 yeni kanun projesi

2019'da parlamento tarafından, iş sektörü ile ilgili incelenecek 10 yeni kanun projesi

Hükümet, parlamentonun 2019 yasa çalışmaları ile ilgili planları onaylamıştır. “Forbes”, iş sektörü ile ilgili düşündüğü yeni daha önemli olan, yasa koyucuları tarafından bahar oturumunda, incelenecek kanun projeleri biraraya getirdi.

1.    Elektronik ticaret ile iglili kanun projesi

İlgili kanun projesine göre bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili faaliyetler, hizmet veren ve hizmet alan şahısların sorumlulukları ve ilgili kanunlarn amaçları için elektronik sözleşmenin yapılma kuralı ile şartlar hakkındaki hususlar belirlenecektir; İlgili proje ile bilgi toplumu servis sağlayıcının, hizmet alan ile kullanıcı faaliyetler prensipleri, hakları ile sorumlulukları, bilgi aktarımı, önbelleği ile hosting esnasında ara servis sağlayıcının sorumlulukalrının belirlenemesi öngörülmektedir. Kanun projesinin hazırlanması, Gürcistan mevzuatına uyarınca ara hizmet operatörlerinin (ISP) hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi konusunda üstlenmiş yükümlülükler ve AB ile yapılan Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması’ndan (DCFTA) kaynaklanıyor.

2.    Mali ipotek, mahsuplaşma ile türev ürünleri hakkında kanun projesi

İlgili kanun projesi ile mahsuplaşma, mali ipotek ile türev ürünlerine ilişkin anlaşmaların yapılması konusunda gerekli düzenleyici yasal çerçevenin oluşturulması, finansal piyasalarda gerçekleşmiş  anlaşmalar için daha fazla garantinin kazanılması ve yerleşiklere risklerden korunmaya kompleks mekanizmaların sunulması öngörülmektedir. Kanun projesi tasarımında yapılan açıklamaya göre finansal piyasaların gelişimi aynı zamanda, mevcut olmayan yeni riskleri oluşturuyor. Sözkonusu riskler, yatırımcıların yanı sıra iktidar politikacılara da dokunuyor. Dolayısıyla, bu tür risklerin uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetimi için ilgili imkanları türev araçları sağlar. Faiz oranları, döviz kurları, hammadde ve gıda fiyatları, hisselerin fiyatları devamlı olarak değişmektedir. Risklerin yönetimi için ise türev araçları piyasasının oluşturulması gererekir.

3.    Yatırım fonları ile ilgili kanun prpojesi

Yatırım fonlarının geliştirilmesi, sermaye piyasası reformunun önemli bir parçasıdır. Mevcut olan yatırım fonları hakkındaki yasa ile, yatırım fonlarının oluşturulması, işletilme ve düzenlenme konusundaki çeşitli yönler ögörülmemektedir. Yeni kanun, mevcut kanunu iptal edecek. Kanun projesi, ayarlanabilir ve alternatif fonların türlerini, idare kurallarını ve devlet düzenleme sisteminin temellerini belirlemektedir. Aynı zamanda bu alandaki ilişkileri düzenlemektedir. Kanun projesine dayanarak yatırım fonları hakkındaki kanun, ihraççıların ve yatırımcıların, modern teknolojilere dayalı finansal hizmetlerin tüm paketinde faydalanma imkanı sağlar.

4.    Ticarette antidamping önlemlerin uygulanması ile iligli kanun projesi

Kanun projesi ile Gürcistan’ın gümrük alanındaki dampig ithalat şartlarındaa, dış ticarette anti damping önlemlerin alınıp uygulanması, özel araştırma yapılması ile ilgili genel kurallar ve araştırma yapma hususundaki yetkili kuruluşun belirlenmesi öngörülmektedir. Kanun projesi ile, damping ithalat üzerinde özel antidamping tarifelerin uygulanması öngörülmektedir.

5.    Alacaklıların rehabilitasyonu ve toplu memnuniyetine ilişkin kanun projesi

Söz konusu kanu rojesi “borç ödeme kabiliyetsizliği” hakkında Gürcistan kanunundaki mevcut olan eksikliklerden dolayı hazırlanmıştır. Yürürlükteki kanuna göre rehabilitasyon yöneticisinin ve işletme müdürünün yetki kapsamları birbirinden ayrılmış değildir. İflas yöneticisi, güvenilir mülkü bulma yükümlülüğünü üstlemeye mecbur değildir. İflas sürecinin rehabilite edilme olasılığı yok ve iflastan sonra kalan mülk ise ortakların yerine devletin yada İcra Müdürlüğü’nün eline geçiyor. Bazı durumlarda teminatsız alacaklıların hakları ihmal ediliyor.

6.    RIA hakkında kanun

Kanun projesinin amacı, düzenleyici etki değerlendirme sisteminin uygulanması ile ilgili yasama düzeyinde bir başvurunun yapılmasıdır. Düzenleyici etki değerlendirme sistem, mevzuatta değişikliklerin uygulanmasından önce hususlarla ilgili detayılı çalışmaların yapılmasını, hükümet yetkililerinin kanıtlarına dayanarak doğru seçimi yapmaya ile mevcut sorunların çözülmesi için en uygun yolların seçilmesini destekleyecektir. Söz konusu amaçla ilgili mevzuat hakkındaki Gürcistan’ın oragnik kanununda, düzenleyici etki değerlendirmesinin yasa sürecinde, zorunlu unsur haline getirilmesine dair değişikliklerin gerçekleşitirlmesi gerekiyor. 

7.    Lisan ve izin ücretleri hakkında kanun projesi

Kanun projesi ile bir taraftan Lanchkhuti Belediyesi Grigoleti Kasabasında, Ozurgeti Belediyesi Ureki Kasabasında ve Poti’de kumarhane açmak için izin alınması ile ilgili farkli oranda vergilendirilmesi ve diğer taraftan ise Grigoleti, Ureki kasabalarında ile Poti’de yeni inşa edilmiş en az 80 odalı otelin alanında kumarhanenin açılması için izinle ilgili vergi ödenmesinden muaf tutulması (yeni inşa edilmiş otellerin alanlarında kumarhane açılmasına dair izin verildikten 10 yıl içerisinde) hususlar öngörülmektedir. İlgili kanunun yürürlüğe girmesi, Lanchkhuti Belediyesi Grigoleti Kasabası, Ozurgeti Belediyesi  Ureki Kasabası ve Poti’de kumar pazarını desteklemiş olacak. 

8.    Taşımacılık sektörüne lisans verilme hakkında kanun projesi

İlgili kanun projesi ile otogarlara lisans verilemsi ile taşımacılık sektöründe yeni izin şartalarının uygulanması öngörülmektediri. „Lisanslar ile izinler“ hakkında kanunda, karayolu yolcu ile yük taşımacılığı için iki iznin verilmesi konusunda değişiklik gerçekleştirilecek. Söz konusu izinlerin alındıktan sonra taşıyıcı, hem uluslararası hem de yerel düzenli veya düzensiz taşımacılığı gerçekleştirme yetkisine sahip olacak.

9.    Menkul Kiymetler Piyasası hakkında Gürcistan Kanununda Değişiklikler

İlgili kanun projesi ile starup’ların alternatif finansman mekanizmasının – Crowdfunding’in uygulanması öngörülmekedir. Değişikliklerin yapılması aşağıda belirtilen durumlardan kaynaklanıyor: 1. Dünya çapında ilerici ile kanıtlanmış yöntemlerle finansman startup’lara erişimin desteklenmesi. 2.Menkul kiymet piyasasının gelişimin desteklenmesi.

10.  Özel güvenlik faaliyeti ile ilgili kanunda değişiklikler

Kanunda değişikliklerin yapılmasına ihityaç duyması, özel güvenlik faaliyeti lisansinin verilmesi (lisans veren) ile kontrol yapılması (denetimi yapan kurum) hususların belirlenemsinden kaynaklanıyor. 14 Aralık 2018 tarihli Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara göre “özel güvenlik  faaliyeti“ hakkında Gürcistan kanununun bazı maddeler anayasaya aykırı olarak kabul edildi. Söz konusu maddelere göre  İçişler Bakanlığı ‘na bağlı olan Güvenlik Emniyet Müdürlüğü (KHTK) aynı anda iki faaliyeti, güvenlik faaliyeti ile özel güvenlik faaliyet kontrolünü gerçekleştiriyor. Değişikliklere göre özel güvenlik  faaliyeti ile ilgil lisans İçişler Bakanlığı yerine İçişler Bakanlığı nezdindeki bir kamu hukuk tüzel kişi tarafından verilecektir.

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *