"ალდაგი" და ქართული სადაზღვევო ბაზრის პირველი 30 წელი

"ალდაგი" და ქართული სადაზღვევო ბაზრის პირველი 30 წელი

თუ შეიძლება, რომ სადაზღვევო ბიზნესს ჰყავდეს მემატიანე, რომელიც ამ სექტორის განვითარებას დასაწყისიდანვე მოჰყვება, ეს საქართველოში “ალდაგია”.

2020-ში კომპანია 30 წლის გახდება. ამ ხნის განმავლობაში ბევრი გეგმა იყო დასახული – იყო მიღწევებიც და იმედგაცრუებებიც. მთავარი მაინც ისაა, რომ “ალდაგი” ყოველთვის იყო და არის სადაზღვევო ბაზრის ფლაგმანი, რომელსაც თავისი ინოვაციებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეჰქონდა მის განვითარებაში.

ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე “ალდაგის” წამყვან პოზიციებს, გუნდის სხვა წევრებთან ერთად, დაზღვევის პროფესიონალები – ანდერაიტერები და აქტუარები განაპირობებენ. ეს პროფესიები განმსაზღვრელ როლს ასრულებენ სადაზღვევო საქმიანობაში და დღეს სწორედ ამ პროფესიებზე გესაუბრებით.

როდესაც ჩვენ რომელიმე სადაზღვევო პოლისს ვიძენთ და ამაში გარკვეულ საფასურს ვიხდით, უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ პროდუქტის დიზაინსა თუ ფასს სწორედ ანდერაიტერები და აქტუარები განსაზღვრავენ. ამ ორ პროფესიას შორის მსგავსებაცაა და განსხვავებაც. მსგავსება იმაში მდგომარეობს, რომ ორივე პროფესიის წარმომადგენლები რისკის შესწავლით, ანალიზით და მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებით არიან დაკავებულნი, თუმცა ამას განსხვავებული მიზნით და მეთოდებით აკეთებენ.

ანდერაიტერი კონკრეტული, რეალური რისკის შეფასებას ახდენს და გადაწყვეტილებებს იღებს ამ რისკის დაზღვევა-არდაზღვევასთან დაკავშირებით. ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისას იგი აქტუარის რეკომენდაციებს ეყრდნობა. თავის მხრივ, აქტუარი ამ რეკომენდაციების შესამუშავებლად, რისკს, როგორც მათემატიკურ ობიექტს, განყენებულად სწავლობს – აკეთებს დაშვებებს, შეიმუშავებს მოდელებს, მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების გამოყენებით ამუშავებს მონაცემებს და სტატისტიკური დასკვნები გამოაქვს. ამ ერთგვარად აკადემიური საქმიანობის შედეგი სწორედ ის რეკომენდაციებია, რომელთაც აქტუარები დაზღვევის სხვადასხვა მიმართულებისთვის შეიმუშავებენ და რომლებსაც შემდგომში ანდერაიტერები იყენებენ.

აქტუარის პროფესია ახალგაზრდაა. ტერმინი აქტუარი ჯერ კიდევ ძველი რომიდან მომდინარეობს, თუმცა მან დღევანდელი შინაარსი დაახლოებით 250 წლის წინ შეიძინა. ეს პროფესია მრავალრიცხოვანი არ არის და უფრო მეტად ელიტარული პროფესიების რიგს მიეკუთვნება.

საქართველოში აქტუარულ პროფესიას 1998 წელს, აქტუარებისა და ფინანსური ანალიტიკოსების ასოციაციის დაარსებით ჩაეყარა საფუძველი. ამ ასოციაციის ერთ- ერთი დამფუძნებელი გურამ მირზაშვილი, რომელიც “ალდაგში” 1999 წლიდან მუშაობს, იხსენებს, რომ იმ დროს საქართველოში პრაქტიკულად არავინ იცოდა სიტყვა “აქტუარის” მნიშვნელობა. “ხშირად ეს სიტყვა “აქტიურში” ერეოდათ, ხოლო სიტყვა “აქტუარული” – “აქტუალურში”. “ეს ბუნებრივიცაა, რადგან ამ პროფესიაზე რეალური მოთხოვნა იმ დროს არ არსებობდა, მაგრამ მე და ჩემმა კოლეგებმა დავიწყეთ პროფესიული სტანდარტების ჩამოყალიბება, საგანმანათლებლო და საკვალიფიკაციო შესაძლებლობების განვითარება. ეს ხდებოდა პრაქტიკულად წინასწარ, იმ იმედით, რომ ბაზარზე გაჩნდებოდა მოთხოვნა კვალიფიცირებულ აქტუარებზე და ამ მომენტს ჩვენ მზად დავხვდებოდით. მას შემდეგ ოცი წელი გავიდა და, ცხადია, ბაზარმა გარკვეული პროგრესი განიცადა, გაიზარდა აქტუარის როლიც ბაზარზე, თუმცა ჯერ კიდევ არ დამდგარა ის მომენტი, როდესაც ეს პროფესია დაიკავებს იმ ადგილს, რომელიც მას განვითარებულ ქვეყნებში აქვს მიჩენილი”, – ამბობს გურამ მირზაშვილი.

უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ საქართველოში ფინანსური ბაზრის განვითარებისთვის აუცილებელია აქტუარის პროფესიის განვითარება და დღეს უკვე აქტიურად იდგმება ნაბიჯები ამ პროფესიის ხელშესაწყობად. გურამ მირზაშვილი იმედოვნებს, რომ ახლო მომავალში ამ თვალსაზრისით მკვეთრი პროგრესი იქნება.

აქტუარული პროფესიის გამოყენების კუთხით, შეიძლება ითქვას, “ალდაგმა” დროს გაუსწრო. დღეს “ალდაგში” ფუნქციონირებს აქტუარული განყოფილება, რომელიც მრავალ იმ ფუნქციას ასრულებს, რომელთაც ზოგადად ასრულებს ის განვითარებულ ქვეყნებში. “ალდაგის” აქტუარების გუნდი დაკომპლექტებულია საუკეთესო განათლების მქონე ახალგაზრდებით, რომელთაც გიორგი აბაშიძე ხელმძღვანელობს – საქართველოს მასშტაბით, აკადემიური განათლების მქონე ერთადერთი აქტუარი. მან განათლება ბრიტანეთში, Heriot-Watt University-ში მიიღო, ბრიტანული აქტუარების ინსტიტუტის წევრი გახდა, პარალელურად კი საქართველოს აქტუარების ასოციაციის პრეზიდენტის პოზიციას იკავებს.

ისევე როგორც აქტუარებს, “ალდაგში” ანდერაიტერებსაც საუკეთესოებს იპოვით. “ალდაგის” მთავარი ანდერაიტერი ოთო აბულაძეა. მას ბევრისთვის ნაცნობი გზა აქვს გავლილი: ჯერ საფინანსო და საბანკო საქმე შეისწავლა, შემდეგ კი მაგისტრატურაში – სადაზღვევო საქმე, თუმცა პრაქტიკამ იმაზე მეტი მისცა, ვიდრე უმაღლესმა სასწავლებელმა.

ოთო ნახევრად ხუმრობით ამბობს, რომ “ანდერაიტერები სადაზღვევო ბაზრის ღმერთები არიან. მათ აღმერთებენ ბროკერები, კლიენტები და აგენტები. ლონდონში ბაზარი რომ იხსნება, ხალხი ფიქრობს, ნეტა როგორ ხასიათზეა ანდერაიტერი, რადგან თუ შემთხვევით ცუდ ხასიათზეა, ჯობია არ გაეკარო”.

“ალდაგს” აქვს ზომიერად კონსერვატიული, აქტუარულ გათვლებზე მყარად დაფუძნებული ანდერაიტინგული პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია როგორც პორტფელების შემდგომ ზრდაზე, ასევე მათი უსაფრთხოების გაძლიერებაზე. ამგვარი მიდგომა “ალდაგს” საიმედოს ხდის, რაც მთავარი მოთხოვნაა სადაზღვევო კომპანიის მიმართ როგორც კლიენტების, ისე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან.

“მსგავსი მიდგომებით “ალდაგი” ავტორიტეტია როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ, საერთაშორისო პარტნიორების თვალში, რომლებთან ურთიერთობისას “ალდაგი” ახერხებს, იყოს თანასწორ კოლაბორაციაში და შეინარჩუნოს თავისი ხედვა რიგ საკითხებთან მიმართებით”, – ამბობს ნონა გაბაშვილი, “ალდაგის” გადაზღვევის მიმართულების ხელმძღვანელი.

აღსანიშნავია, რომ “ალდაგი”, 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, საუკეთესო მაღალრეიტინგულ გადამზღვევლებთან თანამშრომლობს. “ალდაგი” პირველი იყო, რომელმაც საქართველოში კომპანია Swiss Re და, მასთან ერთად, მთელი რიგი წამყვანი კომპანიები შემოიყვანა.

მიუხედავად იმისა, რომ “ალდაგმა” მრავალი ეტაპი გამოიარა, რომელთა შორის არაერთი შერწყმა თუ განცალკევება იყო, დღეს ის მყარად დგას ფეხზე. მიუხედავად ამისა, ფუნდამენტურ გამოწვევად რჩება დაზღვევის შესახებ ქართველი მომხმარებლების დაბალი ცნობიერება. “იმ სახეობაშიც კი, რომელიც ყველაზე განვითარებულია საქართველოში, საკმაოდ მძიმე სტატისტიკა გვაქვს – 1 300 000 ავტომანქანიდან მხოლოდ 5%-ია დაზღვეული”, – გვიყვება ოთო.

ცნობილია, რომ საცალო სადაზღვევო ბაზრის განვითარების დონე ქვეყნის განვითარების დონის ინდიკატორია. ამ თვალსაზრისით, “ალდაგის”, როგორც ლიდერის, მთავარი გამოწვევა სწორედ საცალო სადაზღვევო ბაზრის განვითარებაა. მრავალ ქვეყანაში, როგორც წესი, საცალო ბაზრის განვითარებას ხელს სავალდებულო დაზღვევის სახეობების არსებობა უწყობდა და განვითარებულ ქვეყნებში მრავალი ასეთი სახეობაა სავალდებულო. მათ შორის ერთ-ერთია “ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა”, ასევე “დამქირავებლების პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა” და მთელი რიგი სხვა სავალდებულო დაზღვევები. რასაკვირველია, ისტორიულად ყველა ამ სავალდებულო დაზღვევის სახეობამ ხელი შეუწყო საცალო ბაზრის განვითარებას ამა თუ იმ ქვეყანაში. ამ თვალსაზრისით საქართველოში დღეს არასახარბიელო სიტუაციაა. ქვეყანაში ჯერ კიდევ 1997 წელს არსებობდა “ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა”, თუმცა იმის გამო, რომ პროცესი სწორად არ განვითარდა, დღეს ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვართ, სადაც სავალდებულო დაზღვევები არ მოქმედებს.

“კარგი იქნება, თუ ამჯერად მაინც შედგება კონსენსუსი სავალდებულო სახეობის შემოღებაზე და ეს ზოგადად სადაზღვევო კულტურის განვითარებაშიც დაგვეხმარება”, – ამბობს ოთო.

იანვრიდან “ალდაგი” სამ ათეულ წელს შეაჯამებს და გაიხსენებს, ქართული სადაზღვევო ბაზრის ჩამოყალიბების შემდეგ, პირველმა როგორ დაიწყო სამოგზაურო დაზღვევის გაყიდვა, როგორ განავითარა ქონებისა და ავტომობილის დაზღვევა, როგორ გახდა ლიდერი ბიზნესის დაზღვევაში და ა.შ. – ბევრის ჩამოთვლა შეიძლება. რაც შეეხება გეგმებს, მართალია, “ალდაგში” მოვლენებს წინ არ უსწრებენ, მაგრამ გიორგი აბაშიძემ გვითხრა, რომ კომპანია საცალო ბაზარზე გააქტიურდება, რადგან კორპორაციული სეგმენტი უკვე გაჯერებულია. შესაბამისად, ახლა, ამ სტატიას როცა კითხულობთ, “ალდაგში” თქვენზე ფიქრობენ, ანუ თქვენზე მორგებულ სადაზღვევო პროდუქტს ქმნიან.

დატოვე კომენტარი

339 კომენტარი

 1. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants
  to go back! LoL I know this is completely off topic but I had
  to tell someone!

 2. I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing problems with your blog.
  It appears as if some of the written text on your content are running off
  the screen. Can somebody else please comment
  and let me know if this is happening to them too? This might be a issue
  with my internet browser because I’ve had this happen before.
  Thanks

 3. When I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive
  four emails with the same comment. There has to be a way
  you can remove me from that service? Thank you!

 4. Greate post. Keep writing such kind of info on your page.

  Im really impressed by your site.
  Hi there, You have done an incredible job.
  I will definitely digg it and individually recommend to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this website.

 5. I’m really enjoying the design and layout of your
  blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here
  and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Exceptional work!

 6. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account
  your blog posts. Anyway I will be subscribing to
  your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 7. Do you have a spam problem on this website;
  I also am a blogger, and I was curious about your situation; we
  have created some nice methods and we are looking to
  exchange methods with other folks, please shoot me an email if interested.

 8. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 9. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with
  hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 10. Just desire to say your article is as amazing. The
  clarity in your post is simply spectacular and i could assume you are
  an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 11. I have been exploring for a little bit for any high
  quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I
  eventually stumbled upon this site. Studying this information So i’m happy to show that I have an incredibly just right uncanny
  feeling I found out exactly what I needed. I most
  unquestionably will make sure to do not put out of your mind this website and give it a look
  on a relentless basis.

 12. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 13. Hi there, I found your blog via Google even as searching for a comparable topic,
  your website got here up, it appears to be
  like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just become aware of your blog through Google, and located that it is truly informative.

  I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful for those who proceed this in future.
  A lot of other people can be benefited from your writing.
  Cheers!

 14. Greetings, I do believe your web site might
  be having browser compatibility issues. When I look at your
  site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great site!

 15. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to
  the whole thing. Do you have any tips and hints for rookie
  blog writers? I’d definitely appreciate it.

 16. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had
  issues with hackers and I’m looking at alternatives for
  another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 17. Hello I am so excited I found your webpage, I really found you by accident, while I was researching on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read it all at the moment but I
  have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
  lot more, Please do keep up the superb work.

 18. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea
  shell and gave it to my 4 year old daughter and
  said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  put the shell to her ear and screamed. There was a
  hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!

  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 19. I blog often and I truly thank you for your information. This article has truly peaked my interest.
  I will bookmark your website and keep checking for new details about once a week.
  I opted in for your RSS feed too.

 20. When I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and from now on each time a comment is added I recieve four emails with the same comment.

  Is there an easy method you are able to remove me from that service?
  Many thanks!

 21. I’m truly enjoying the design and layout of your website.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often. Did you
  hire out a developer to create your theme? Great work!

 22. Excellent article. Keep writing such kind of information on your page.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends.
  I am sure they’ll be benefited from this site.

 23. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and entertaining,
  and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is
  an issue that too few folks are speaking intelligently about.

  Now i’m very happy that I stumbled across this during my
  search for something concerning this.

 24. I feel that is one of the such a lot important info for me.
  And i am glad reading your article. But want to observation on few common things,
  The site style is ideal, the articles is in reality great : D.
  Good process, cheers

 25. Can I simply say what a comfort to discover somebody that really
  knows what they’re talking about online. You definitely realize how to
  bring an issue to light and make it important. More people should look at this and
  understand this side of the story. I can’t believe you’re not more
  popular given that you certainly possess the gift.

 26. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to new updates and will talk about this website with
  my Facebook group. Talk soon!

 27. Good day I am so delighted I found your weblog, I really found you by accident, while I was researching on Google for something else, Nonetheless
  I am here now and would just like to say cheers
  for a tremendous post and a all round interesting
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it
  and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read more, Please do keep up the awesome work.

 28. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am worried about switching to another
  platform. I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 29. Heya great blog! Does running a blog like this require a massive amount work?
  I’ve absolutely no expertise in coding however I had been hoping to start my
  own blog soon. Anyhow, if you have any recommendations or techniques
  for new blog owners please share. I know this is off
  topic however I just had to ask. Thanks a lot!

 30. Its such as you read my thoughts! You seem to know so
  much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some percent to pressure
  the message house a little bit, however instead of that, this is fantastic blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

 31. I don’t know whether it’s just me or if everybody else encountering issues with your site.

  It looks like some of the text in your content are running
  off the screen. Can someone else please provide feedback and let
  me know if this is happening to them as well? This could
  be a issue with my web browser because I’ve had this happen before.
  Thanks

 32. I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more
  in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.

  Maybe you could space it out better?

 33. Great goods from you, man. I’ve take into accout your stuff prior to
  and you’re simply extremely magnificent. I actually like what you’ve got
  right here, certainly like what you’re saying and the way in which wherein you assert it.
  You’re making it enjoyable and you continue to take care of to
  keep it sensible. I can not wait to read much more from
  you. That is actually a terrific site.

 34. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!

  Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such information much.
  I was seeking this particular information for a long time.
  Thank you and good luck.

 35. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and
  i was just curious if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you protect against it, any plugin or
  anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any help is
  very much appreciated.

 36. Nice post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired!
  Very helpful info specially the last part 🙂 I deal with such information a lot.
  I was seeking this certain information for a long time.

  Thank you and best of luck.

 37. Having read this I thought it was very enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this content together.

  I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 38. Hi! I could have sworn I’ve been to this web site before but after going through
  a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly pleased I found it and I’ll be
  book-marking it and checking back regularly!

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *