ეს აღმოსავლეთია, სად მიძვრებით?!
ეს აღმოსავლეთია, სად მიძვრებით?!

ვისი ორგანიზებულია პროტესტები? ეს არ არის პროტესტები, ეს  რევოლუციაა. და ეს რევოლუცია, რა თქმა უნდა, თავად ხელისუფლების მიერაა ორგანიზებული. ყაზახეთის…