ელექტრომობილების ბატარეების მწარმოებელთა რეიტინგი
ელექტრომობილების ბატარეების მწარმოებელთა რეიტინგი

ელექტრომობილების ბატარეების გლობალური ბაზრის ღირებულება 2019-2028 წწ პერიოდში 17 მილიარდიდან 95 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. სატრანსპორტო სექტორის დეკარბონიზაციის მზარდმა მოთხოვნამ ელექტრომობილების…