„ქართული ღვინო აშშ-ს ბაზარზე პოზიციების გასამყარებლად ემზადება“
„ქართული ღვინო აშშ-ს ბაზარზე პოზიციების გასამყარებლად ემზადება“

ღვინის ექსპორტს საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და ეს ტენდენცია ყოველწლიურად იზრდება. იგი ქვეყნის მთლიანი საექსპორტო მოცულობის  4%-ზე მეტს შეადგენს.…

ორიენტირი საუკეთესო სამართლებრივ პრაქტიკაზე
ორიენტირი საუკეთესო სამართლებრივ პრაქტიკაზე

დინამიკურ და მუდმივად განვითარებად საზოგადოებებში სამართლებრივი პრაქტიკა უწყვეტად ვითარდება, იცვლება წარმატების სტანდარტებიც. საქართველოში ამ მიმართულების ტრანსფორმაციულ ტალღაში საკუთარი სათქმელი აქვს…

სატრანზიტო დერეფნის მდგრადობა – „ჯიპიაი ჰოლდინგი“ რისკების მართვის მნიშვნელობაზე საუბრობს
სატრანზიტო დერეფნის მდგრადობა – „ჯიპიაი ჰოლდინგი“ რისკების მართვის მნიშვნელობაზე საუბრობს

სწრაფად ცვლად გლობალურ გეოპოლიტიკურ პირობებში, საქართველოსა და მთლიანად სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო პოტენციალი მნიშვნელოვნად იზრდება. ამასვე ადასტურებს, აღმოსავლეთ აზიის ბაზრებსა და …