რა დახმარების გაწევა შეუძლია დამოუკიდებელ დირექტორს საოჯახო ბიზნესებისთვის
რა დახმარების გაწევა შეუძლია დამოუკიდებელ დირექტორს საოჯახო ბიზნესებისთვის

საოჯახო ბიზნესი შეადგენს საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვან ნაწილს. ეს ბიზნესები, როგორც ყველა სხვა, განიცდის აღმასვლას და დაღმასვლას, წარმატებას და კრიზისს. მიუხედავად…