„მეწარმეთა შესახებ კანონი“ ძალაშია - 21 მნიშვნელოვანი ცვლილება
„მეწარმეთა შესახებ კანონი“ ძალაშია - 21 მნიშვნელოვანი ცვლილება

2022 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს ბიზნესსამართალში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამოქმედდა, მათ შორის უმთავრესი განახლებული „მეწარმეთა შესახებ კანონია“, რომელიც პარლამენტმა გასული წლის…