ირლანდიას გადასახადებს აზრდევინებენ
ირლანდიას გადასახადებს აზრდევინებენ

ირ­ლან­დი­ის მთავ­რო­ბა შეუერთდა OECD–ის საერთაშორისო საგადასახადო შეთანხმებას, რომლის მიზანია, გლობალური ეკონომიკის დიგიტალიზაციასთან დაკავშირებული გამოწვევების დასაძლევად განხორციელდეს საერთაშორისო საგადასახადო წესების უნიფიცირება.…