ჰიდროენერგეტიკის მთავარი გამოწვევები
ჰიდროენერგეტიკის მთავარი გამოწვევები

დღეს როგორც ცივილიზებული სამყაროსთვის, ისე საქართველოსთვის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი მომენტი დგას. დიდი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა სრულიად დასავლეთი.…