რა მდგომარეობაშია უკრაინის ელექტროქსელები — ინტერვიუ „უკრენერგოს“ მმართველთან
რა მდგომარეობაშია უკრაინის ელექტროქსელები — ინტერვიუ „უკრენერგოს“ მმართველთან

„ენერგოსისტემა ძველი სახით არ უნდა აღვადგინოთ“ — „უკრენერგოს“ მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარე ვლადიმირ კუდრიცკი დეფიციტის, ქსელების დაზიანებისა და მომავალი ზამთრის შესახებ.…