სამშენებლო სექტორი და კოვიდ-19: ცხოვრებისა და მუშაობის მომავალი
სამშენებლო სექტორი და კოვიდ-19: ცხოვრებისა და მუშაობის მომავალი

პანდემიის დასაწყისში სამშენებლო სექტორს სხვა დარგების მსგავსად მოუწია გადაწყობა და დიდ საცხოვრებელ ფართებზე მკვეთრად გაზრდილ მოთხოვნაზე მორგება. თუმცა ახლა სიტუაცია…