10 ყველაზე ძვირად ღირებული ავიაკომპანია | 2013-2022
10 ყველაზე ძვირად ღირებული ავიაკომპანია | 2013-2022

გლობალური ავიანდუსტრია 2020 წლამდე დინამიკურად იზრდებოდა, თუმცა წლების მანძილზე დაგროვილი იმპულსი პანდემიის შედეგად დაიკარგა. მსოფლიო მასშტაბით მგზავრთა წლიური რაოდენობა 2004-209…