ჩვენი როლი ლარის კურსის ფორმირებაში
ჩვენი როლი ლარის კურსის ფორმირებაში

მაკროეკონომიკური ზოგადი პრინციპების თანახმად მცურავი კურსი, მათ შორის ლარის კურსიც, განისაზღვრება სავალუტო ბაზარზე არსებული მოთხოვნა მიწოდების ურთიერთქმედებით, რაც ძირთადად დამოკიდებულია…