ბათუმის ურბანული გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები
ბათუმის ურბანული გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები

ბა­თუ­მი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს იმ მცირე­რიცხო­ვან და­სახ­ლე­ბებს მი­ე­კუთ­ვ­ნე­ბა, რომლებმაც დამოუკიდებლობის აღდგენის (1991 წელი) შემდგომ პერიოდში მოახერხა არა მარტო მოსახლეობის შენარჩუნება, არამედ გარკვეულწილად…