დროის უპირატესობა
დროის უპირატესობა

დღეს ჩვენ კაპიტალისტური ქვეყნების სიაში ვართ, მაგრამ რეალურად ძალიან ჩამოვრჩებით კაპიტალისტური ქვეყნების დონეს.