ადამიანური რესურსების მართვის გამოწვევები 2024 წელს
ადამიანური რესურსების მართვის გამოწვევები 2024 წელს

გასული წელი საკმაოდ დინამიკური იყო ადამიანური რესურსების მართვის სფეროსთვის. სამუშაო ძალის დეფიციტი, თაობა Z, მენტალური ჯანმრთელობა, სამუშაო დროისა და პირადი…

ადამიანური კაპიტალის მართვა პანდემიის ტალღებს შორის - გამოწვევები და შესაძლებლობები
ადამიანური კაპიტალის მართვა პანდემიის ტალღებს შორის - გამოწვევები და შესაძლებლობები

პანდემიის ტალღებს შორის მოქცეული სამყარო ბევრ შოკს და ცვლილებას განიცდის. 2019 წლიდან დაწყებულ გაურკვევლობებს  ბევრი ახალი ნორმა თუ წესი დახვდა.…

ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები

ფინკას განვითარების ისტორია ფინკა 1985 წელს დაარსდა. პირველად  ლათინური ამერიკის ქვეყნებში, კერძოდ, კი ელ სალვაროდში ე.წ. სოფლის ბანკის პროგრამის ფარგლებში…