საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის მეტი უსაფრთხოება – გამოწვევები და შესაძლებლობები
საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის მეტი უსაფრთხოება – გამოწვევები და შესაძლებლობები

ევროკავშირის მაგალითმა ცხადყო, თუ რა დიდი საფრთხის შემცველი შეიძლება აღმოჩნდეს ერე­ბის ეკონომიკური განვითარებისათვის ენერგოსაჭირო­ებების დასაკმაყოფილებლად მეტწილად ერთ ქვეყანაზე დამოკიდებულება და…