ინტერესთა კონფლიქტი: ვინ უნდა დანიშნოს ორგანიზაციამ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრად?
ინტერესთა კონფლიქტი: ვინ უნდა დანიშნოს ორგანიზაციამ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრად?

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს ახალი კანონი ახლებურად აწესრიგებს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებულ საკითხებს და კერძო და საჯარო დაწესებულებებისთვის განსაზღვრავს…

პერსონალური მონაცემების დაცვა: არსებული გამოწვევები და ახალი საკანონმდებლო ცვლილება
პერსონალური მონაცემების დაცვა: არსებული გამოწვევები და ახალი საკანონმდებლო ცვლილება

საქართველოს პარლამენტმა 2023 წლის 14 ივნისს მესამე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, რომელიც უკვე ხელმოწერილია პრეზიდენტის მიერ და…

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება და მისი სამართლებრივი ასპექტები
ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება და მისი სამართლებრივი ასპექტები

ხელოვნური ინტელექტი უფრო და უფრო ხშირად გამოიყენება გლობალურ დონეზე, როგორც საჯარო, აგრეთვე კერძო სექტორში, რასაც თან ახლავს სამართლებრივი რისკები. ხელოვნური…

პერსონალურ მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემის რეგულირება და გამოწვევები
პერსონალურ მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემის რეგულირება და გამოწვევები

თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ გაამარტივა კომპანიებს შორის თანამშრომლობა და მონაცემთა მიმოცვლის პროცესი. დღეს ტრანსნაციონალურ დონეზე მონაცემთა გადაცემა საკმაოდ თავისუფლად მიმდინარეობს. ტერიტორიული…