საყოველთაო ჯანდაცვის პრობლემები
საყოველთაო ჯანდაცვის პრობლემები

დამოკიდებულებისა და განწყობების კვლევა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ტარიფებთან და პოლიტიკის დაანონსებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით სა­ყო­ველ­თაო ჯან­დაც­ვის პროგ­რა­მის შესახებ ბევრი კრიტიკა ისმის…

მუნიციპალური პოლიკლინიკების ბედი
მუნიციპალური პოლიკლინიკების ბედი

2020 წლის ზაფხულში თბილისის მერიამ საინვესტიციო ვალდებულებათა შესრულების მიზნით და არსებული პროფილის მუდმივად შენარჩუნების პირობით, მუნიციპალური პოლიკლინიკების პრივატიზაცია გადაწყვიტა. როგორც…