საქართველოს მცოცავი ანექსია? - გზასაცდენილი სანიმუშო მოსწავლე 
საქართველოს მცოცავი ანექსია? - გზასაცდენილი სანიმუშო მოსწავლე 

საქართველო დიდი ხნის განმავლობაში არასტაბილურ კავკასიის რეგიონში სანიმუშო მოსწავლედ განიხილებოდა.