ბიზნესიდეას ეძებ?  ბიოდეგრადირებადი მასალების წარმოება: მზარდი მოთხოვნა, აუთვისებელი ბაზარი
ბიზნესიდეას ეძებ? ბიოდეგრადირებადი მასალების წარმოება: მზარდი მოთხოვნა, აუთვისებელი ბაზარი

ბოლო დროს სულ უფრო მეტი ხდება ცნობილი იმაზე, თუ რა ნეგატიურ გავლენას ახდენს პლასტმასა გარემოზე. ბევრი სახელმწიფო პროდუქციის შესაფუთ მასალებზე…

ბიზნესის გამწვანება: ზედმეტი ხარჯი თუ მოგების ზრდის შანსი?
ბიზნესის გამწვანება: ზედმეტი ხარჯი თუ მოგების ზრდის შანსი?

ბოლო დროს კომპანიათა უმრავლესობა ცდილობს, „გამწვანდეს“ და რაც შეიძლება ნაკლებად დააბინძუროს გარემო. მომხმარებელთა უმრავლესობისთვის კი მნიშვნელოვანია, რამდენად უვნებელია მის მიერ…