რატომ გვჭირდება ენერგოდამოუკიდებლობა?
რატომ გვჭირდება ენერგოდამოუკიდებლობა?

ყველა მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის დამახასიათებელია ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა. საქართველოს ეკონომიკა მცირედ, მაგრამ მაინც იზრდებოდა, 2020 წლის გამოკლებით, შესაბამისად, ელექტროენერგიის…