რა ხანგრძლივობის უნდა იყოს სამუშაო დღე?
რა ხანგრძლივობის უნდა იყოს სამუშაო დღე?

ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში, სოციალურ ქსელში საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს შვედური კომპანიების გადაწყვეტილება 6-საათიან სამუშაო დღის განრიგზე გადასვლასთან დაკავშირებით. რა…

რომელი სექტორია საქართველოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი?
რომელი სექტორია საქართველოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი?

ხელფასი, წარმოადგენს თანხას, რომელსაც მშრომელები საკუთარი შრომის სანაცვლოდ იღებენ, ხოლო დამსაქმებლები ამ შრომის მიღების სანაცვლოდ გასცემენ. ისევე როგორც სხვა კონკურენტულ…

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების იმპორტის ანალიზი
უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების იმპორტის ანალიზი

იმ მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან, რომლებიც გაცვლით კურსზე მოქმედებს, ერთ-ერთია იმპორტის მოცულობა. თუ ექსპორტის ზრდა ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინებას უწყობს ხელს და…

შიდა ტურიზმი საქართველოში
შიდა ტურიზმი საქართველოში

ტურიზმი წლების განმავლობაში ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგი იყო და მთავრობის მხრიდან მისი მასტიმულირებელი არაერთი ღონისძიება გატარებულა. ტურიზმს, მართლაც განსაკუთრებული…

რა არის სოციალური პროგრესის ინდექსი და ზომავს თუ არა ის ქვეყნის წარმატებას?
რა არის სოციალური პროგრესის ინდექსი და ზომავს თუ არა ის ქვეყნის წარმატებას?

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) ქვეყნის კეთილდღეობის საყოველთაოდ აღიარებული საზომია. ვინაიდან, როდესაც ვმსჯელობთ ქვეყნის ეკონომიკა კარგ მდგომარეობაშია თუ ცუდში, ჩვენ ვინტერესდებით …

რამდენად დიდ პრობლემად შეიძლება იქცეს კადრების დენადობა ორგანიზაციისთვის?
რამდენად დიდ პრობლემად შეიძლება იქცეს კადრების დენადობა ორგანიზაციისთვის?

კადრების ცვლილება ერთი შეხედვით ბუნებრივი და უწყინარი პროცესია, თუმცა თუ მას ინტენსიური ხასიათი მიეცა, კადრების დენადობა შეიძლება დიდ პრობლეად იქცეს…

ლარის გაუფასურების ეფექტი სამშენებლო სექტორზე
ლარის გაუფასურების ეფექტი სამშენებლო სექტორზე

ლარის კურსის გაუფასურება კვლავაც ქართული ეკონომიკის ნომერ პირველ გამოწვევად რჩება. აღნიშნულმა ფაქტმა გავლენა იქონია, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირების შემოსავლებზე.…

ქართული თხილის ბაზრის ანალიზი
ქართული თხილის ბაზრის ანალიზი

თხილი უკვე წლებია, რაც ათი უმსხვილესი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფის შემადგენელი ნაწილია. ბოლო პერიოდში ექსპორტირებული თხილის ღირებულებამ საგრძნობლად იმატა, თხილის ექსპორტის…

საბანკო სექტორის მნიშვნელობა ეკონომიკისათვის
საბანკო სექტორის მნიშვნელობა ეკონომიკისათვის

ეროვნული დანაზოგი ქვეყნის მომავალი კეთილდღეობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია. პიროვნული დანაზოგის მსგავსად, ეროვნული დანაზოგიც ხშირად ინვესტიციების განსახორციელებლად გამოიყენება, რაც ქვეყნის შემოსავლების…

კრიმინალი და ეკონომიკა
კრიმინალი და ეკონომიკა

რა კავშირი შეიძლება არსებობდეს კრიმინალსა და ეკონომიკას შორის? ქვეყნის  ეკონომიკური ზრდაა დამოკიდებული ქვეყანაში არსებულ კრიმინალურ ვითარებაზე თუ პირიქით – ქვეყანაში…

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამომწვევი კიდევ ერთი ფაქტორი
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამომწვევი კიდევ ერთი ფაქტორი

ბოლო წლებში ავტო-საგზაო შემთხვევების რიცხვმა, ისევე როგორც ამ შემთხვევების დროს დაზარალებულთა რაოდენობამ, საგრძნობლად იმატა. თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას გადავხედავთ,…

სახელმწიფო საგარეო ვალი - საფრთხე თუ ქვეყნის განვითარების პერსპექტივა?
სახელმწიფო საგარეო ვალი - საფრთხე თუ ქვეყნის განვითარების პერსპექტივა?

ეკონომიკაში შემოსავალსა და ხარჯებს შორის სხვაობის შედეგად დარჩენილ ნაშთს დანაზოგი ეწოდება. დანაზოგი შემდეგ ინვესტიციად გარდაიქმნება, მეტი ინვესტიცია კი მეტ კაპიტალს…

შემცირებული ეკონომიკური ზრდის ტემპი და ბიზნესსექტორი
შემცირებული ეკონომიკური ზრდის ტემპი და ბიზნესსექტორი

მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა ქვეყნის ცხოვრების დონის განსაზღვრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. სწორედ რეალური ზრდის ტემპი განსაზღვრავს იმას, თუ რამდენად…

მიგრაცია - ქვეყნის განვითარების მასტიმულირებელი თუ შემაფერხებელი ფაქტორი?
მიგრაცია - ქვეყნის განვითარების მასტიმულირებელი თუ შემაფერხებელი ფაქტორი?

ბოლო პერიოდის განმავლობაში მთელ მსოფლიოში საგრძნობლად გაიზარდა მიგრაცია. წლებთან ერთად საზღვრები ქვეყნებს შორის უფრო და უფრო უხილავი ხდება. ადამიანებს საშუალება…

ტურიზმი სტიქიის შემდეგ
ტურიზმი სტიქიის შემდეგ

მოგზაურობისადატურიზმისკონკურენტუნარიანობისინდექსის (T&T CI,  Travel and Tourism Competitiveness Index) რეიტინგში, 2015 წლისათვის საქართველოს 71-ე ადგილი უკავია. იმავე რეიტინგში საქართველოს 2011 წელს…

ინფლაციური მოლოდინები და სტატისტიკა
ინფლაციური მოლოდინები და სტატისტიკა

ლარის კურსის გაუფასურების კიდევ ერთი შედეგი ინფლაცია უნდა ყოფილიყო. მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელთა ნდობის ინდექსის თანახმად, ინფლაციური მოლოდინები მაისში არც…